Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι ενήλικες που θέλουν να ενταχθούν σε τμήματα πτυχίων Β1 – Β2 (Lower) και δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις του προηγουμένου επιπέδου, μπορούν να το επιτύχουν παρακολουθώντας αυτά τα τμήματα προετοιμασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν αυτό το on line τεστ κατάταξης Αγγλικών  και να διαπιστώσουν μόνοι τους το επίπεδο των Αγγλικών τους.

Τα προγράμματα αυτά τρέχουν για εφήβους και ενήλικες που οι γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες.

Μετά το πέρας των μαθημάτων του τμήματος αυτού οι σπουδαστές  είναι έτοιμοι να ενταχθούν και να παρακολουθήσουν αποκλειστικά τα τμήματα  TIE ή TOEIC επιπέδων B1 – Β2 (Lower) .

Το πρόγραμμα  υποστηρίζεται και με εκπαιδευτική πλατφόρμα e-learning, για εξάσκηση και  μελέτη των αγγλικών και από το σπίτι , για  απεριόριστες ώρες.

Έναρξη τμημάτων προετοιμασίας (αρχαρίων): Σχεδόν κάθε 2 μήνες, όλο τον χρόνο, εκτός από τον Ιούλιο-Αύγουστο, με την συμπλήρωση τουλάχιστον 6 ατόμων. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των νέων τμημάτων ανακοινώνεται μία εβδομάδα πριν την έναρξη.

Εάν κάποιος σπουδαστής επιθυμεί να ενταχθεί σε τμήμα, που έχει ήδη ξεκινήσει σχετικά πρόσφατα, πρέπει να παρακολουθήσει 1- 2 μαθήματα προετοιμασίας, τα οποία προσφέρονται δωρεάν.

Διάρκεια προγράμματος:

  • 4 μήνες, 50 διδακτικές ώρες
  • Μία φορά την εβδομάδα Χ 3 διδακτικές ώρες.
  • Απογευματινά ή βραδινά τμήματα

Κόστος προγράμματος (πακέτο): 360 €

Τρόπος πληρωμής: Προκαταβολή 120€ με την εγγραφή + 2 μηνιαίες δόσεις των 120€.

Εάν χρησιμοποιηθεί πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν 4 οι μηνιαίες δόσεις

Στη τιμή πακέτο περιλαμβάνονται:

  1. Διδασκαλία 50 σχολικών ωρών σε τμήμα με καθηγητή
  2. Κωδικός χρήσης εκπαιδευτικής πλατφόρμας elearning για απεριόριστο χρόνο.

ΣΗΜ.1: Με την e-learning εκπαιδευτική πλατφόρμα ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να κάνει από το σπίτι του, όποτε και όσες φορές θέλει, επαναλήψεις και φρεσκαρίσματα στη γραμματική, στο λεξιλόγιο κλπ, να εξασκείται στο listening και στις άλλες ικανότητες της γλώσσας.

ΣΗΜ.¨2: Οι σπουδαστές έχουν την υποχρέωση της προμήθειας του εκπαιδευτικού υλικού από την αγορά και το κόστος επιβαρύνει ξεχωριστά τον κάθε σπουδαστή.