Επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και της τεχνολογίας βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας για τις χώρες του ευρωπαϊκού βορρά και πιο συγκεκριμένα για τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Στο πλαίσιο της αυξανόμενης μετανάστευσης των Ελλήνων προς το εξωτερικό για εύρεση εργασίας, ακολουθούν ορισμένες ειδικότητες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων εργοδοτών.

 . Πιο αναλυτικά, στη Μεγάλη Βρετανία, μερικά από τα πολλά επαγγέλματα που είναι σε ζήτηση, είναι αυτά του μηχανολόγου μηχανικού, με ειδίκευση στον ενεργειακό κλάδο, αλλά και επαγγέλματα υγείας, όπως γιατροί, βιολόγοι. Ένας ακόμη κλάδος που βρίσκεται σε άνθιση, είναι αυτός που έχει αντικείμενό του την τεχνολογία.

Σε παρόμοιο κλίμα είναι και οι ειδικότητες στη Γερμανία, όπου δεσπόζουν τα επαγγέλματα των γιατρών και των μηχανικών. Παράλληλα όμως, προοπτικές εξέλιξης παρουσιάζουν και ειδικότητες με μικρότερη “αίγλη”, όπως κοινωνικοί λειτουργοί, φυσιοθεραπευτές, ακόμη και ειδικευμένοι εργάτες.

Με έμφαση στον τομέα της τεχνολογίας και του εμπορίου, η Ολλανδία διαθέτει ευρύ περιθώριο εξέλιξης σε όσους δραστηριοποιούνται στους κλάδους αυτούς. Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορίες που έρχονται πρώτες σε ζήτηση είναι οι τηλεπικοινωνίες, των ηλεκτρολόγων μηχανικών, αντιπροσώπων εμπορικών πωλήσεων και μάρκετινγκ.

 Παρόλα αυτά, υπάρχει μία βασική προϋπόθεση που θα πρέπει να λάβουν υπόψιν όλοι οι ενδιαφερόμενοι κι αυτή δεν είναι άλλη από την άριστη γνώση της γλώσσας (αγγλικά, γερμανικά και ολλανδικά αντίστοιχα). Η γλωσσομάθεια είναι απαραίτητη για την πρόσληψη του υποψηφίου σε κάθε κλάδο, ενώ δεν πρέπει να λησμονηθεί ότι το κόστος επιβίωσης στις χώρες αυτές είναι σημαντικά πιο υψηλό από αυτό της Ελλάδας.

Please follow and like us: