τεστ Μαθησιακού Προφιλ

Τεστ Μαθησιακού Προφίλ ή αλλιώς "Μαθαίνω Πώς να Μαθαίνω"

Όταν τα παιδιά δεν μαθαίνουν με τον τρόπο που διδάσκεις, τότε… διδάσκεις τα παιδιά με τον τρόπο που μαθαίνουν!

H GLOSSOLAND συμπορευόμενη με τις απαιτήσεις της εποχής, προετοιμάζει τα παιδιά για έναν πολύ διαφορετικό κόσμο. Οι έντονοι ρυθμοί που καταγράφονται καθημερινά καθιστούν άμεση την ανάγκη για τους μαθητές μας να γνωρίσουν την προσωπικότητά τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν ευκολότερα, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα έμφυτα χαρακτηριστικά που διαθέτουν.

Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Έχει διαφορετικές δυνατότητες, ταλέντα, δεξιότητες, γνώσεις. Γιατί λοιπόν η μελέτη και ο τρόπος που μαθαίνει να μην είναι εξίσου ξεχωριστός;

Το Ariston Learning Styles (Τεστ Μαθησιακού Προφίλ) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο διάγνωσης του μαθησιακού προφίλ του ατόμου. Διενεργείται μέσω Η/Υ σε σύντομο χρονικό διάστημα και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας (μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, φοιτητές εκπαιδευόμενους – καταρτιζόμενους και σε κάθε ενήλικο άτομο).

Τα ευρήματα του Ariston Learning Styles, αξιοποιούμενα από τον εκπαιδευτικό, το γονέα αλλά και τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, προσφέρουν τα κατάλληλα ερεθίσματα για να μαθαίνει πιο γρήγορα, πιο άνετα πιο αποτελεσματικά, να συγκρατεί περισσότερα στη μνήμη και να ανακαλεί ευκολότερα πληροφορίες.

Το ARISTON Learning Styles βοηθά:

  • Τους εκπαιδευτικούς να μεταδίδουν αποτελεσματικότερα τη γνώση, να αποβάλλουν αναχρονιστικές απόψεις περί μάθησης και να προσεγγίζουν ακόμη και τους πιο αδύναμους μαθητές.
  • Τους μαθητές να αναπτύσσουν εξατομικευμένες τεχνικές μελέτης, αντικαθιστώντας τη χρονοβόρα, αναποτελεσματική και κουραστική μελέτη. Ο μαθητής, γνωρίζοντας τους ιδιαίτερους μαθησιακούς του τύπους και τον τρόπο που προσλαμβάνει και επεξεργάζεται τις γνωστικές πληροφορίες, «μαθαίνει πώς να μαθαίνει».
"Για να βρεις τον εαυτό σου, πρέπει να σκεφτείς τον εαυτό σου"
Σωκράτης

Eίναι ένα ψυχομετρικό τεστ διάγνωσης του μαθησιακού προφίλ του ατόμου. Διερευνά τους εναλλακτικούς τύπους ευφυΐας που διαθέτει ο κάθε μαθητής και σύμφωνα με το ποιοι είναι περισσότερο αναπτυγμένοι, παρουσιάζει ενδεικνυόμενους τρόπους μελέτης, αλλά και εξατομικευμένης διδασκαλίας. Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής, γνωρίζοντας τους ιδιαίτερους μαθησιακούς του τύπους και τον τρόπο που προσλαμβάνει και επεξεργάζεται τις γνωστικές πληροφορίες, «μαθαίνει πώς να μαθαίνει», με αποτέλεσμα:

  • Να προετοιμάζεται για τα μαθήματά του δίχως άγχος 

  • Να βρίσκει τα κύρια σημεία του μαθήματος 

  • Να μπορεί να διαβάζει σε πολύ λιγότερο χρόνο από πριν 

  • Να θυμάται με μεγαλύτερη ευκολία 

  • Να διαβάζει χωρίς να αφήνει κενά στα μαθήματά του 

  • Να συστηματοποιεί το διάβασμά του 

  • Να έχει ισχυρότερη αυτοπεποίθηση 

Το τεστ αυτό αποτελεί ένα έμπειρο σύστημα ανάλυσης και ποσοτικοποίησης των δυνατοτήτων των μαθητών σε σχέση με α) τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, β) τους μαθησιακούς τύπους, γ) μαθησιακές ικανότητες – δεξιότητες.

Οι Νευροεπιστήμονες έχουν διατυπώσει μέχρι σήμερα διάφορες θεωρίες που ερμηνεύουν τις εξειδικευμένες λειτουργίες του κάθε ημισφαιρίου του εγκεφάλου και, παρά τις διαφορές τους, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου. Λένε δηλαδή, ότι οι λειτουργίες του εγκεφάλου δεν είναι όλες συμμετρικά οργανωμένες και κατανεμημένες. Πολλές από αυτές βρίσκονται συγκεντρωμένες σε ένα από τα δύο ημισφαίρια.

Λίγο πολύ όλοι λειτουργούμε ως ένα βαθμό, άλλοτε με το δεξί και άλλοτε με το αριστερό ημισφαίριο, όμως χρησιμοποιούμε το ένα ημισφαίριο περισσότερο από το άλλο. Για παράδειγμα μπορεί να έχετε κυρίαρχο δεξί ημισφαίριο, πράγμα που σημαίνει ότι είναι αυτό που προτιμάτε περισσότερο  ή ότι είναι το δυνατότερο απ’ τα δύο ημισφαίρια. Είναι δηλαδή αυτό με το οποίο επεξεργάζεστε συχνότερα τις περισσότερες απ’ τις πληροφορίες που δέχεστε. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει τη χρήση και του αριστερού ημισφαιρίου, καθώς τα δύο ημισφαίρια λειτουργούν συμπληρωματικά.

Παρόμοια, όταν μιλάμε για παιδιά που λειτουργούν κατά κύριο λόγο με το δεξί ή το αριστερό ημισφαίριο, δεν εννοούμε ότι χρησιμοποιούν αποκλειστικά το ένα από τα δύο, αλλά απλώς ότι χρησιμοποιούν το ένα ημισφαίριοσε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι το άλλο. Επομένως, κυρίαρχο ημισφαίριο είναι αυτό που επεξεργάζεται με μεγαλύτερη ευχέρεια τα διάφορα ερεθίσματα.

Το αριστερό ημισφαίριο επεξεργάζεται λεκτικές πληροφορίες και είναι κυρίαρχό για τη μαθηματική και λογική σκέψη. Το δεξιό επεξεργάζεται τις οπτικοχωρικές έννοιες, τα συναισθήματα,  τις μουσικές και καλλιτεχνικές λειτουργίες.

Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει το σύστημα σχετικά με τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, θα βοηθήσουν τους γονείς να εκτιμήσουν τις κλίσεις και τις τάσεις των παιδιών προς συγκεκριμένα εργασιακά περιβάλλοντα, να θέσουν στόχους και να προετοιμαστούν μέσα στα πλαίσια του σχολικού-ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, καθώς και να διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταδίδεται η γνώση στο παιδί, ώστε να μαθαίνει πιο γρήγορα, και πιο αποτελεσματικά.

Είναι προφανές ότι ο άνθρωπος μαθαίνει χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του, αντιδρώντας σε ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον του. Τυχόν μαθησιακές δυσκολίες, συχνά, (αλλά όχι πάντοτε) αναδεικνύονται στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ της κατανομής των μαθησιακών τύπων του ατόμου και του τρόπου με τον οποίο μεταδίδονται πληροφορίες και γνώσεις. Στόχος του παρόντος τεστ είναι να εξετάσει την κατανομή συγκεκριμένων μαθησιακών τύπων που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αφομοιώνει γνώσεις. Οι τύποι που εξετάζονται είναι:

α) Ακουστικός (αξιοποιεί ακουστικές πληροφορίες)
β) Οπτικός (αξιοποιεί οπτικές πληροφορίες)
γ) Λεκτικός (αξιοποιεί λεκτικές πληροφορίες)
δ) Κιναισθητικός (αξιοποιεί κιναισθητικές πληροφορίες)
ε) Διαπροσωπικός (αξιοποιεί τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη συναναστροφή)
στ) Ενδοπροσωπικός (προτιμά να μελετά μόνος του και σκέφτεται ανεξάρτητα).

Το ακαδημαϊκό (μαθησιακό) περιβάλλον αποτελεί, συχνά, το πεδίο όπου πρωτοεμφανίζονται οι μαθησιακές δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζει ένα άτομο. Συνήθως, παρατηρούνται προβλήματα σε μία ή σε περισσότερες από τις βασικές γνωστικές περιοχές: Μαθηματικά, Γλώσσα, Γνωστική ανάπτυξη, Βραχυπρόθεσμη και Μακροπρόθεσμη Μνήμη, Προσοχή, Συγκέντρωση, Οργανωτικότητα και Ικανότητα στη λεπτή κίνηση, στην οποία ενδέχεται να παρουσιαστεί διαταραχή, άλλως γνωστή ως δυσπραξία ή κιναισθητικό πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές, ένα άτομο με μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζει προβλήματα: α) στην αναγνώριση, β) στη συγκέντρωση, γ) στην οργάνωση, δ) στον χειρισμό και ε) στην πρακτική εφαρμογή λεκτικών ή μη λεκτικών πληροφοριών.

Το τεστ αυτό είναι βασισμένο σε μια πρωτοποριακή θεωρία σχετικά με την αξιολόγηση των γνωσιακών ικανοτήτων με τη χρήση του χωροχρονικού και του διαγραμματικού συλλογισμού, υπερβαίνοντας τη θεωρία των Cattell-Horn-Carroll που περιγράφει τις γνωστικές ικανότητες καθώς και τις κλίμακες Wechsler, οι οποίες αναπτύχθηκαν γύρω από την παραδοσιακή θεωρητική προσέγγιση που αφορά τις γλωσσικές και τις μαθηματικές ικανότητες. Το εν λόγω τεστ εντοπίζει τα συγκεκριμένα πεδία σκέψης, όπου το υποκείμενο παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα στην αφομοίωση νέων πληροφοριών χωρίς προηγούμενη εμπειρία ή χωρίς τον ανάλογο συλλογισμό. Εφόσον αξιολογήσουμε την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να αφομοιώνει γρήγορα νέες πληροφορίες, θα είμαστε σε θέση να προβλέψουμε κατά πόσο εκείνο ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το τεστ δεν προορίζεται για την εκτίμηση των ακαδημαϊκών επιδόσεων, ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να παράσχει ενδείξεις για το διανοητικό δυναμικό ενός ατόμου.

Πραγματοποιείται σε υπολογιστή με κωδικό που δίνεται σε κάθε μαθητή. Χρειάζεται 30-45 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Ο μαθητής απαντά σε μια σειρά ερωτήσεων στον υπολογιστή και λαμβάνει – σε μερικές ημέρες – την επίσημη αξιολόγηση και το μαθησιακό του προφίλ σε έντυπη μορφή, αλλά και μέσω συμβουλευτικής με Πιστοποιημένο Σύμβουλο της GLOSSOLAND.

ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ.  

Οι καθηγητές μας έχουν λάβει εκπαίδευση για να διδάσκουν προσαρμόζοντας την διδασκαλία τους στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών της τάξης τους. H γνώση του μαθησιακού προφίλ των μαθητών μας δίνει την δυνατότητα στον καθηγητή να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του μαθητή ώστε να πετύχει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

«Ανακάλυψε τι κρύβεις μέσα σου»

Αν σε ενδιαφέρει μια προσωπική ενημέρωση από τον Ειδικό Σύμβουλο της GLOSSOLAND, κάλεσε μας στο 2310776432 ή συμπλήρωσε τη φόρμα ενδιαφέροντος

Ενδιαφέρομαι για το ARISTON TEST: (απαραίτητο)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Please follow and like us: