Αυτή είναι μια ερώτηση που απασχολεί εκατομμύρια γονείς, οι οποίοι προβληματίζονται για την ΄΄διεθνοποίηση του Παιδιού τους’’ Όσο πιο μικρό τόσο το καλύτερο η το αντίστροφο;

Πότε πρέπει να ξεκινήσει;

Σε ποια ηλικία να ξεκινήσει μια Ξένη Γλώσσα το παιδί; Υπάρχουν πολλά παιδιά που από πολύ μικρή ηλικία, έρχονται σε επαφή και με δεύτερη Γλώσσα. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε παιδιά που μεγαλώνουν με γονείς που μιλάνε διαφορετική γλώσσα. Ωστόσο δεν υπάρχει η κατάλληλη συνταγή που θα μας υπαγορεύσει πότε θα το ξεκινήσουμε για να μάθει την πρώτη του ξένη γλώσσα. Καλό είναι η απόφαση μας να λαμβάνει υπόψη το χαρακτήρα και την ανάπτυξη του παιδιού για να πάρουμε τη σωστή απόφαση.
Γενικά υπάρχουν δύο απόψεις;
—-Όσο πιο γρήγορα γίνεται γιατί δεν είναι μάθημα αλλά μια φυσιολογική καθημερινή δραστηριότητα και
===Μετά τη δευτέρα δημοτικού, όταν και θα έχει ήδη καταφέρει να αποκτήσει μια γενική γνώση στη μητρική του γλώσσα.

Το σημαντικό όμως είναι να ξεκινήσει

Ειδικοί υποστηρίζουν ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας πέρα από τα προφανή (ικανότητα επικοινωνίας με ξένους, κτλ.) προσφέρει και άλλα πλεονεκτήματα όπως: Βελτιωμένη σχολική απόδοση, Οξύνοια και υψηλότερο βαθμό κοινωνικοποίησης. Έχει αποδειχθεί, ακόμη, ότι η μελέτη ξένης γλώσσας βοηθά τους μαθητές να ασκήσουν κριτική σκέψη. Τα παιδιά που εκτίθενται σε δύο ή περισσότερες γλώσσες είναι, συνήθως, πιο ευπροσάρμοστα, πιο δημιουργικά και φτάνουν σε υψηλότερα επίπεδα γνωσιακής ανάπτυξης σε μικρότερη ηλικία σε σύγκριση με τους συνομήλικούς τους που γνωρίζουν μόνο τη μητρική τους γλώσσα.

Επιπλέον, τα οφέλη είναι πολλαπλά και σημαντικά στην πολυπολιτισμική κοινωνία που ζούμε. Μια ξένη γλώσσα ανοίγει τις πόρτες σε ένα νέο πολιτισμό. Τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζουν νέες, πιο σύνθετες ιδέες καθώς εκτίθενται σε πολιτισμικά ερεθίσματα τα οποία δεν τους ήταν γνώριμα έως τότε. Φυσικά, η γνώση μιας δεύτερης (ή τρίτης) γλώσσας προσφέρει στο παιδί σας προβάδισμα και στον ανταγωνιστικό εργασιακό χώρο. Οι ξένες γλώσσες αυξάνουν τις ευκαιρίες για δουλειά σε τομείς όπως ο τουρισμός, το μάρκετινγκ, οι τηλεπικοινωνίες, η διοίκηση επιχειρήσεων, η έρευνα, η εκπαίδευση αλλά και το δημόσιο.

Υπάρχουν κοινωνικά οφέλη;

Η εκμάθηση γλωσσών σε νεαρή ηλικία όχι μόνο διευρύνει το μυαλό των παιδιών, αλλά και τα απαλλάσσει από τον φόβο που τους προκαλούν οι ξένες γλώσσες και οι δυσκολίες που συνδέονται με την εκμάθησή τους. Ακόμη και στην περίπτωση που τα παιδιά δεν συνεχίσουν να μαθαίνουν την ίδια γλώσσα αργότερα στο σχολείο, οι προσπάθειες που καταβάλλουν όταν αρχίζουν να μαθαίνουν γλώσσες σε προσχολική ηλικία θα τους είναι για πάντα χρήσιμες.

Βελτιώνει η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε νεαρή ηλικία τις γνωσιακές ικανότητες των παιδιών;

Μια διαφορετική γλώσσα είναι πρόκληση. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι η εκμάθηση γλωσσών σε νεαρή ηλικία βελτιώνει ακόμα και τις μη λεκτικές γνωσιακές ικανότητες, όπως είναι τα μαθηματικά.

Ποια γλώσσα θα πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά;

Η διαδεδομένη διδασκαλία των Αγγλικών αποτελεί γενική εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η προώθηση όμως της διδασκαλίας και εκμάθησης άλλων γλωσσών εκτός των Αγγλικών, όπως οι γλώσσες των γειτονικών χωρών σε παραμεθόριες περιοχές, για παράδειγμα, μπορεί να προάγει την πολυγλωσσία.

Μπορεί η εκμάθηση γλωσσών σε νεαρή ηλικία να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ταυτότητα του παιδιού;

Μαθαίνοντας δύο γλώσσες και μαθαίνοντας να σκέφτονται σε δύο γλώσσες, τα παιδιά βιώνουν την πολλαπλότητα και παύουν να είναι δέσμια μιας μονολιθικής ταυτότητας. Η εκμάθηση γλωσσών σε νεαρή ηλικία πλάθει ανθρώπους που έχουν ρίζες όπως όλοι οι άλλοι, αλλά ταυτόχρονα ξέρουν ότι οι ρίζες τους δεν είναι οι μόνες και ότι κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ρίζες.

Πότε μαθαίνουν ξένες γλώσσες οι Ευρωπαίοι με βάσει το Εκπαιδευτικό τους σύστημα

ΤΣΕΧΙΑ: Από 6 ετών εάν συμφωνούν και οι γονείς.
ΕΣΘΟΝΙΑ: Εκμάθηση ξένων γλωσσών από 5 ετών σε ορισμένα νηπιαγωγεία.
ΓΑΛΛΙΑ: Εκμάθηση γλωσσών από το νηπιαγωγείο.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Εκμάθηση ξένων γλωσσών στα περισσότερα νηπιαγωγεία.
ΙΤΑΛΙΑ: Διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας (κυρίως Αγγλικά) από την Α’ Δημοτικού.
ΜΑΛΤΑ: Υποχρεωτικά τα Αγγλικά από 5 ετών.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Διδασκαλία ξένων γλωσσών από το νηπιαγωγείο.
ΣΟΥΗΔΙΑ: Υποχρεωτική η ξένη γλώσσα από 7 ετών.

Κατά μέσον όρο στις χώρες της Ευρώπης περισσότεροι από το 50% των μαθητών δημοτικού μαθαίνουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα καθ” όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το ποσοστό αυτό φθάνει το 90% στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σε όλες τις χώρες, με εξαίρεση το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, τα αγγλικά είναι η ξένη γλώσσα που διδάσκεται περισσότερο στα δημοτικά σχολεία. Σε ποσοστό 46,4% οι μαθητές του δημοτικού στην Ευρώπη μαθαίνουν αγγλικά, σε ποσοστό 6,5% γερμανικά και 3,2% γαλλικά.

Με ποια κριτήρια να επιλέξετε Κέντρο Ξένων Γλωσσών;

  • Ικανό ανθρώπινο δυναμικό: Επιδιώξτε να μάθετε τα προσόντα και τη διδακτική εμπειρία των καθηγητών
  • Υλικοτεχνική υποδομή: δε νοείται αποτελεσματική και ευχάριστη εκπαιδευτική πράξη χωρίς τον ανάλογο αριθμό ευάερων αιθουσών, την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χώρων για δραστηριότητες
  • Σύγχρονα μέσα διδασκαλίας: Επιβεβαιώστε ότι το κέντρο που θα επιλέξετε χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα διδασκαλίας (λειτουργία «έξυπνων» ηλεκτρονικών πινάκων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προβολές βίντεο, κτλ.) τα οποία αποδεδειγμένα ευνοούν τη διαδικασία της μάθησης
  • Ομαδική διδασκαλία: η γλώσσα είναι επικοινωνία και η φύση του διδακτικού αντικειμένου είναι τέτοια, ώστε το μάθημα της ξένης γλώσσας να διδάσκεται καλύτερα σε ομάδα
  • Συνεχής αξιολόγηση: αν και συχνά τρομακτική για τους μαθητές, κρίνεται αναγκαία για την επίτευξη των στόχων τους. Οι γονείς, ωστόσο, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τον τρόπο αξιολόγησης.
  • Οργάνωση: η συστηματική διοικητική οργάνωση ενός ΚΞΓ είναι το πάν για την παροχή σωστών υπηρεσιών.
  • Ολιγομελή τμήματα: Μέγιστος αριθμός παιδιών στό τμήμα 9-10.Λιγότερα άτομα περισσότερα αποτελέσματα.
  • Μία ενιαία τάξη Junior: Στη σημερινή εποχή που τα παιδιά αρχίζουν τα αγγλικά από την Α΄ή Β΄Δημοτικού είναι περιττό πλέον να υπάρχουν δύο τάξεις Junior (A junior και B junior)
  • Είναι λάθος το κριτήριο του “φτηνού”.Τις περισσότερες φορές το “φτηνό” καταλήγει πιο ακριβό σε βάθος χρόνου.
Please follow and like us: