τεχνητη νοημοσύνη στην εκμάθηση αγγλικων- GLOSSO-AI

Glosso-AI:

Η Πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης για εκμάθηση και βελτίωση της Αγγλικής Γλώσσας στη GLOSSOLAND STUDIES!

Μάθηση που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε σπουδαστή!

τεχνητη νοημοσύνη στην εκμάθηση αγγλικων- GLOSSO-AI

Η Τεχνητή Νοημοσύνη Στην Εκπαίδευση

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός GLOSSOLAND STUDIES πάντα πρωτοπόρος και καινοτόμος παρατηρεί και μελετά οτιδήποτε καινούργιο που αφορά την εκπαίδευση και την εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

Με την Τεχνητή Νοημοσύνη να κάνει την παρουσία της αισθητή σε διάφορους τομείς, βιώνουμε μια σημαντική περίοδο για την εξέλιξη της τεχνολογίας και την εφαρμογή της στην καθημερινότητά μας. Συγκεκριμένα, στην εκπαίδευση και την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι πραγματικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, αλλά κυρίως στα χέρια των μαθητών-σπουδαστών, καθώς απαριθμεί πολλά και ουσιαστικά οφέλη.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας

Κάθε μαθητής και μαθήτρια έχει ξεχωριστές ικανότητες, αλλά και δυσκολίες.

Το Glosso-AI, το νέο μας ψηφιακό εργαλείο εκμάθησης και βελτίωσης Αγγλικών, βοηθά παιδιά και ενήλικες να εξασκηθούν με τον πιο διαδραστικό και συστηματικό τρόπο.

Το Glosso-AI είναι μια πλατφόρμα προσαρμοστικής μάθησης. Με την προσαρμοστική μάθηση, οι μαθητές και οι μαθήτριες λαμβάνουν

 • εξατομικευμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο,
 • στοχευμένη ανατροφοδότηση
 • και συμπληρωματικό βοηθητικό υλικό,

προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους και το επίπεδό τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Έτσι, έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν ακόμα και δύσκολα θέματα με τον δικό τους ρυθμό.

Ταυτόχρονα, μέσω της ανάλυσης δεδομένων, το Glosso-AI εντοπίζει μαθητές που δυσκολεύονται και χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη, επιτρέποντας την έγκαιρη παρέμβαση, εντός και εκτός της τάξης.

Το GLOSSO-AI προσφέρει...

 • Εξατομικευμένο περιεχόμενο που προσαρμόζεται στις ανάγκες και το επίπεδο κάθε μαθητή και μαθήτριας

 • Σύντομες διδακτικές συνεδρίες που εστιάζουν σε ταυτοποιημένα λάθη και αξιοποιούν τη μητρική γλώσσα των μαθητών

 • Εξάσκηση σε όλες τις δεξιότητες της γλώσσας (παραγωγή και κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, κατανόηση ακουστικού, λεξιλόγιο, ορθογραφία, γραμματική)

 • Πλήρη εικόνα της προόδου και του επιπέδου κάθε μαθητή

 • Ενεργητική μάθηση που δεν περιορίζεται σε ασκήσεις Σωστό /Λάθος

 • Απεριόριστες ώρες χρήσης με διασκεδαστικό περιεχόμενο 

Η μαθησιακή εμπειρία ενός μαθητή με την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης GLOSSO-AI!

Ας ξετυλίξουμε τη μαθησιακή εμπειρία ενός μαθητή με το GLOSSO-AI!

Αφού ο μαθητής συμπληρώσει ένα ερώτημα και πατήσει Check, το σύστημα επισημαίνει τα λάθη που έχουν προκύψει και παρέχει μια σύντομη συνεδρία διδασκαλίας πάνω σε αυτά, αξιοποιώντας παράλληλα τη μητρική γλώσσα του μαθητή.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας, εμφανίζονται επαναληπτικές ασκήσεις με αυξομειωμένη συχνότητα ανάλογα με το πόσο συχνά προκύπτουν τα σχετικά λάθη. Οι μαθητές έχουν έτσι την ευκαιρία να διορθώσουν τα λάθη τους και ως εκ τούτου εξασκούν και εμπεδώνουν γλωσσικές δομές, δεξιότητες και λεξιλόγιο.

Τι μπορώ να μάθω από τo Dashboard του GLOSSO-AI;

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τo Dashboard απεικονίζει οτιδήποτε μπορεί να θέλουν να μάθουν οι μαθητές σχετικά με τις γνώσεις και την πρόοδο τους. Παράλληλα, είναι πολύτιμο εργαλείο για τους δασκάλους, οι οποίοι αποκτούν άμεσα πλήρη εικόνα των επιδόσεων κάθε μαθητή. Για παράδειγμα, το dashboard πληροφορεί σχετικά με:

 • τον χρόνο που αφιερώνεται στη μελέτη Αγγλικών
 • την πρόοδο του μαθητή με την πάροδο του χρόνου σε όλες τις κατηγορίες μάθησης και τις δεξιότητες της αγγλικής γλώσσας
 • το αντίστοιχο επίπεδο επάρκειας
 • τα δυνατά και αδύναμα σημεία κάθε μαθητή και μαθήτριας

Δες το βίντεο για να καταλάβεις πώς λειτουργεί το GLOSSO-AI.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα για την νέα πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης GLOSSO-AI?

Please follow and like us: