Εξειδικευμένο Δίπλωμα στη Διαχείριση On line Συστημάτων Ξενοδοχείων
Εξειδικευμένο Δίπλωμα στη Διαχείριση On line Συστημάτων Ξενοδοχείων

Εξειδικευμένο Δίπλωμα στη Διαχείριση On line Συστημάτων Ξενοδοχείων

Έναρξη κάθε μήνα! Κάντε την εγγραφή σας άμεσα και κλείστε τη θέση σας

Δηλώστε τώρα το ενδιαφέρον σας για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα και την εγγραφής σας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ΜΕΣΩ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΝΑΙ

VIDEO: ΝΑΙ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: NAI

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΜΗΝΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ: 224€

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΛΚΕΔΙΜ ΚΔΒΜ2, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 2000453

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Vellum Global Educational Services

Έξτρα παροχή γνωριμίας με τη GLOSSOLAND: 

Με την εγγραφή σας παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ το ΤΥΦΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ) αξίας 120€

Please follow and like us: