Διπλώματα (D.E.L.E.)

Τα συγκεκριμένα διπλώματα είναι οι μοναδικοί επίσημοι τίτλοι διεθνούς χαρακτήρα που εκχωρεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας και αποδεικνύουν την γνώση της Ισπανικής γλώσσας.

Στην Ελλάδα τα διπλώματα αυτά και οι εξετάσεις αυτές (Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera) οργανώνονται και παρέχονται από το Instituto Cervantes (Ινστιτούτο Θερβάντες) (http://atenas.cervantes.es/) και διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο συνήθως τους μήνες Νοέμβριο και Μάιο.

Τα διπλώματα DELE αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ.

Τα επίπεδα των εξετάσεων είναι τα εξής:
– Α1 – Nivel A1
– Α2 – Nivel A2
– Β1 – Nivel Inicial
– Β2 – Nivel Intermedio
– C1 – Nivel Avanzado
– C2 – Nivel Superior

Το δίπλωμα Ισπανικών B2 (Nivel Intermedio) ή το δίπλωμα Ισπανικών C2 (Nivel Superior), κατά περίπτωση, απαλλάσσουν τους   δικαιούχους, αν είναι υπήκοοι κρατών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την υποχρέωση να υποβληθούν σε οποιαδήποτε δοκιμασία γνώσης της ισπανικής προκειμένου να προσλαμβάνονται σε θέσεις   της   Γενικής Δημόσιας Διοίκησης ή σε Δημόσιους Οργανισμούς.

 Δίπλωμα DELE B1 – Inicial 

Αντιστοιχεί στο επίπεδο B1. Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί τη βασική γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε καθημερινές συζητήσεις και γνωρίζει τη βασική γραμματική.

– Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας.

– Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο.

Δίπλωμα DELE B2 – Intermedio

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2, σαν το Lower στα αγγλικά. Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί τη καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε καθημερινές συζητήσεις και γνωρίζει καλή γραμματική και να κάνει χρήση αρκετό πλούσιου λεξιλογίου.

– Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας.

– Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο.

Δίπλωμα DELE C1 – Avanzado

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1, σαν το Advanced στα Αγγλικά. Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί την πολύ καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις, γνωρίζει πολύ καλή γραμματική , να κάνει χρήση πλούσιου λεξιλογίου και ειδικών όρων.

– Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως πολύ καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας.

– Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο.

Δίπλωμα DELE C2 – Superior

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2, σαν το Proficiency στα Αγγλικά. Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί την άριστη γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις, γνωρίζει πολύ καλή γραμματική , να κάνει χρήση πλούσιου λεξιλογίου και ειδικών όρων.

– Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως άριστη γνώση της ισπανικής γλώσσας.

– Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο.

Diploma Escolar

Το Diploma Escolar είναι ένα νέο πτυχίο που θα διεξάγεται μόνο το Μάιο και μόνο σε συγκεκριμένες πόλεις και απευθύνεται ειδικά σε παιδιά και έφηβους. Το πτυχίο διατήρεί το επίπεδο του πρότυπου   μοντέλου εξέτασης, αλλά τα θέματα που πραγματεύεται και οι ασκήσεις του είναι πιό κατάλληλα για ηλικίες μεταξύ 12 και 17 ετών.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής.

Για την ΙΣΠΑΝΙΚΗ γλώσσα  πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα  :

1. Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»

2. Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»

3. Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας »

4. Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας »

5. Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας »

6. Επίπεδο Γ2 «Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας »

Οι εξετάσεις διενεργούνται το πρώτο εικοσαήμερο του Μαΐου και του Νοεμβρίου, κάθε έτους, με την φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας της χώρας μας.

Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο CERVANTES ΚΠΓ
C2 DELE C2 SUPERIOR C2
C1 DELE C1 AVANZADO C1
B2 DELE B2 INTERMEDIO Β2
B1 DELE B1 INICIAL Β1
A2 DELE A2 Α2
A1 DELE A1 Α1

 

Please follow and like us: