Διπλώματα του Ιταλικού Ινστιτούτου Αθηνών

Το Ινστιτούτο χορηγεί τα εξής Διπλώματα:

1. Diploma di Lingua Italiana (Β2)

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2, όπως το Lower στα αγγλικά.

Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε καθημερινές συζητήσεις και γνωρίζει καλή γραμματική και να κάνει χρήση  αρκετό πλούσιου λεξιλογίου.

–          Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας.

–          Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο, Μάιος και Νοέμβριος.

2. Diploma Avanzato di Lingua Italiana

Αντιστοιχεί στο επίπεδο C1, όπως το Advanced στα αγγλικά.

Είναι η τελειοποίηση της γλώσσας και της αφομοίωσης των τρόπων έκφρασης, απαραίτητων για την ολοκληρωμένη κατοχή της γλώσσας.

Μελέτη πάνω σε ιδιαίτερες συντακτικές δομές, στο ύφος της ομιλούμενης γλώσσας, των επιστολών και της δημοσιογραφίας. Διαχωρισμός των επιπέδων επικοινωνίας, νεολογισμοί και ιδιωματισμοί.

Ανάγνωση κειμένων σύγχρονης λογοτεχνίας.

–          Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως πολύ καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας.

–          Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο, Μάιος και Νοέμβριος.

3. Diploma Superiore di Lingua e Cultura Italiana

Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2, όπως το Proficiency στα αγγλικά.

O σπουδαστής συμμετέχει σε οποιοδήποτε είδος συζήτησης κατέχοντας πλούσιο λεξιλόγιο και κατάλληλο για κάθε περίσταση, χρησιμοποιεί σωστά κάθε εκφραστικό μέσο, στον προφορικό και στον γραπτό λόγο.

Εκφράζεται κατευθείαν στα Ιταλικά και με τον ίδιο τρόπο είναι προσαρμοσμένη και η σκέψη του.

–          Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως άριστη γνώση της ιταλικής γλώσσας.

–          Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο, Μάιος και Νοέμβριος.

–          Δίνεται επάρκεια για άδεια διδασκαλίας στον κάτοχό του.


4. Το Ιταλικό Επιμορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών διενεργεί εξετάσεις και για τα διπλώματα επιπέδου Α2 και Β1

Διπλώματα CELI του Πανεπιστημίου της Perugia Ιταλίας

Το Πανεπιστήμιο της Perugia πιστοποιεί κατόπιν γραπτών και προφορικών εξετάσεων , την γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Είναι αναγνωρισμένα παγκοσμίως μέσω της ALTE.

Συγκεκριμένα τα πτυχία CELI χωρίζονται σε 5 επίπεδα .

1.    CELI 1

Αντιστοιχεί στο επίπεδο A2 του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου. Είναι το πτυχίου ενός αρχαρίου στην γλώσσα .Ο κάτοχος του πτυχίου κατέχει ένα μικρό λεξιλόγιο της ιταλικής γλώσσας και ελάχιστη γραμματική.

– Δεν αναγνωρίζεται από το δημόσιο.

– Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο, Ιούνιο και Νοέμβριο

2.    CELI 2

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου.   Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί την μέτρια γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε συζητήσεις αλλά με περιορισμένες δυνατότητες.Γνωρίζει αρκετή γραμματική και να κάνει χρήση ένα φτωχό λεξιλόγιο της καημερινότητας.

– Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως μέτρια γνώση της ιταλικής γλώσσας.

– Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο, Ιούνιο και Νοέμβριο

3.    CELI 3

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2, όπως το Lower στα αγγλικά. Η απόκτηση του πτυχίου πιστοποιεί τη καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε καθημερινές συζητήσεις και γνωρίζει καλή γραμματική και να κάνει χρήση αρκετό πλούσιου λεξιλογίου.

– Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας.

– Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο, Ιούνιο και Νοέμβριο

4.    CELI 4

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ1, όπως το Advanced στα αγγλικά. Είναι η τελειοποίηση της γλώσσας και της αφομοίωσης των τρόπων έκφρασης, απαραίτητων για την ολοκληρωμένη κατοχή της γλώσσας. Η γλώσσα των media, και της πολιτικής. Μελέτη πάνω σε ιδιαίτερες συντακτικές δομές, στο ύφος της ομιλούμενης γλώσσας, των επιστολών και της δημοσιογραφίας. Διαχωρισμός των επιπέδων επικοινωνίας, νεολογισμοί και ιδιωματισμοί. Ανάγνωση κειμένων σύγχρονης λογοτεχνίας.

– Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως πολύ καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας.

– Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο Ιούνιο και Νοέμβριο.

5.    CELI 5

Αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2, όπως το Proficiency στα αγγλικά. O σπουδαστής συμμετέχει σε οποιοδήποτε είδος συζήτησης κατέχοντας πλούσιο λεξιλόγιο και κατάλληλο για κάθε περίσταση, χρησιμοποιεί σωστά κάθε εκφραστικό μέσο, είτε στον προφορικό λόγο [έχει από καιρό διαχωρίσει τον λόγο της λογοτεχνίας από της συνομιλίας (ακόμα και σε εργασιακό επίπεδο) ] είτε στον γραπτό. Εκφράζεται κατευθείαν στα Ιταλικά και με τον ίδιο τρόπο είναι προσαρμοσμένη και η σκέψη του.

– Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως άριστη γνώση της ιταλικής γλώσσας.

– Εξετάσεις δύο φορές το χρόνο Ιούνιο και Νοέμβριο.

– Δίνεται επάρκεια διδασκαλίας στον κάτοχό του.

Διπλώματα CILS του Πανεπιστημίου της Siena Ιταλίας

Τα πτυχία CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) αποτελούνται προς το παρόν από 4 επίπεδα.

Οι εξετάσεις οργανώνονται από το Πανεπιστήμιο για Ξένους της Siena το οποίο είναι μέλος του ELC (European Language Council).

Οι εξετάσεις αυτών των πτυχίων γίνονται σε δυο εξεταστικές περιόδους, Ιούνιο και Δεκέμβριο, ενώ είναι αναγνωρισμένα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Διπλώματα PLIDA

Επίπεδα: Α1-Α2-Β1-B2-C1-C2

Τα διπλώματα PLIDA εκδίδονται με το σήμα και την επιστημονική επάρκεια του Πανεπιστημίου LA SAPIENZA της Ρώμης, έδρα Φιλολογίας και Φιλοσοφίας. 

Είναι πλήρως αναγνωρισμένα νομικά από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

1. Είναι εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές του Συμβουλίου της Ευρώπης (Ενιαίο Ευρωπαικό Πλαίσιο Γλωσσών).
2. Είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας.
3. Καλύπτεται από σύμβαση μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ Ελληνικού και Ιταλικού κράτους (Εκτελεστικό Πρόγραμμα 2002 – 2005 που υπεγράφη στις 2 Απριλίου 2003, σε εφαρμογή της Μορφωτικής Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει το επίπεδο στο οποίο θα διαγωνιστεί όπως και να συμμετάσχει σε δυο επίπεδα κατά την ιδία εξεταστική περίοδο π.χ. Β2 & C1.

Οι εξετάσεις διεξάγονται τρεις φορές τον χρόνο.

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που στοχεύει στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» μιας ξένης γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής.

Για την Ιταλική γλώσσα  πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα  :

1. Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»

2. Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»

3. Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας »

4. Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας »

5. Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας »

6. Επίπεδο Γ2 «Άριστη γνώση της ξένης γλώσσας »

Οι εξετάσεις διενεργούνται το πρώτο εικοσαήμερο του Μαΐου και του Νοεμβρίου, κάθε έτους, με την φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας της χώρας μας.

Please follow and like us: