ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τα πιστοποιητικά ελληνομάθειας του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας (ΥΠΕΠΘ) δημιουργήθηκαν το 1999  από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) (www. greeklanguage.gr), που είναι τμήμα του ΥΠΕΠΘ

Υπάρχουν 47 Εξεταστικά Κέντρα σε όλο τον κόσμο.

Στην Θεσσαλονίκη οι εξετάσεις διενεργούνται στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Α.Π.Θ και εξετάσεις διενεργούνται μια φορά τον χρόνο κάθε Μάιο (εγγραφές Φεβρουάριο / Μάρτιο) και απαιτούνται επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου από το Τμήμα Αλλοδαπών , συμπλήρωση αίτησης και ερωτηματολογίου και εξέταστρα (2010) της τάξης των 65 – 75 ευρώ (ανάλογα με το επίπεδο).

Στους επιτυχόντες χορηγείται πιστοποιητικό με χαρακτηρισμούς «Καλώς» , «Λίαν καλώς» , «Άριστα» και τα αποτελέσματα αναρτούνται στα εξεταστικά κέντρα τέλη Ιουλίου.

Τα πιστοποιητικά επάρκειας του επιπέδου ελληνομάθειας:

  • δίνουν την δυνατότητα στον χρήστη της ελληνικής γλώσσας να έχει την γνώμη ενός άλλου πιο ειδικού και αντικειμενικού κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του
  •  
  • αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της ελληνομάθειας του κατόχου στην αγορά εργασίας
  •  
  • θεωρείται προϋπόθεση για την εξάσκηση διαφόρων επαγγελμάτων στην Ελλάδα
  •  
  • ο κάτοχος ομογενής, που δεν έχει απολυτήριο ελληνικού σχολείου του εξωτερικού, ή αλλογενής , πιστοποιητικού Γ΄ επιπέδου έχει την δυνατότητα να εγγραφεί σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΠΔ 138/9-7-99).
  •  
  • Το πιστοποιητικό Δ΄ επιπέδου δίνει την δυνατότητα σε ευρωπαίο πολίτη, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποδείξει την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που επιθυμεί να διοριστεί σε θέση του ελληνικού δημοσίου.

Περιγραφή επιπέδων

ΕΠΙΠΕΔΟ Α

Οι κάτοχοί του πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν το γενικό πλαίσιο μιας συνομιλίας μεταξύ δύο φυσικών ομιλητών ή ενός απλού κειμένου με γνώριμα καθημερινά θέματα, κλπ., να επικοινωνούν ή να ανταλλάσσουν βασικές πληροφορίες και να γράφουν απλά , σύντομα κείμενα.

ΕΠΙΠΕΔΟ Β

Οι κάτοχοί του πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν ουσιαστικές λεπτομέρειες ορισμένων θεμάτων , όπως μικρές αγγελίες, προσωπικές επιστολές , μηνύματα , σχόλια , ανταποκρίσεις κλπ., να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε μια περιορισμένη ποικιλία καταστάσεων να εκφράζουν με απλό τρόπο προσωπικές απόψεις και να συνθέτουν σύντομα και ποικίλα κείμενα.

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ

Οι κάτοχοί του πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν και να αντλούν σαφείς πληροφορίες και ιδέες , που παρουσιάζονται σε συνομιλία μεταξύ 3 ή 4 συνομιλητών , ή σε κείμενα εφημερίδων , περιοδικών κλπ. Επίσης πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχουν και να ανταποκρίνονται σε φιλικό ή επίσημο διάλογο και να εκφράζουν προσωπικές απόψεις και εμπειρίες με σαφήνεια και ακρίβεια και να δίνουν τις απαιτούμενες λεπτομερείς πληροφορίες.

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ

Οι κάτοχοί του πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν συζητήσεις για διάφορα θέματα, πιθανόν άγνωστα σ’ αυτούς , στις οποίες συμμετέχουν πολλοί ομιλητές, να εκμαιεύουν πληροφορίες, να αντιλαμβάνονται λανθάνουσες δηλώσεις, στον γραπτό και προφορικό λόγο και να προσδιορίζουν τον στόχο των διαφορετικών τύπων γραπτών κειμένων. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εκφράζουν αποτελεσματικά απόψεις, που αντλούνται από προσωπικές και επαγγελματικές εμπειρίες, με υψηλού βαθμού ευχέρεια και ακρίβεια λεξιλογίου, σε ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων.

Please follow and like us: