GLOSSO- SPANISH
GLOSSO- SPANISH

GLOSSO-SPANISH (για επίπεδα PRE Α1-B1)

Online εκμάθηση ισπανικών από το Pre-A1 έως Β1

Το GLOSSO – SPANISH είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εκμάθησης Ισπανικών ιδανική για ενήλικες αλλά και μαθητές. Καλύπτει τα επίπεδα από Beginner έως Intermediate (CEFR Pre-A1 to Β1).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ: ONLINE (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: > 600 ΩΡΕΣ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: NAI

ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 150€

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ

Please follow and like us: