Οι εξετάσεις TIE B2-C2 αποτελούνται από 2 μέρη: 
1) Προφορική Εξέταση ΤΙΕ (Spoken ΤΙΕ Exam)
2) Γραπτή Εξέταση ΤΙΕ (Written ΤΙΕ Exam)
 

Γραπτή Εξέταση ΤΙΕ (Written TIE Exam)

Οι υποψήφιοι καλούνται να ολοκληρώσουν 2 δοκιμασίες:

 1. Να γράψουν ένα κείμενο που βασίζεται στο υλικό της προετοιμασίας τους.
 2. Να γράψουν ένα κείμενο που βασίζεται σε ‘άγνωστο’ θέμα γενικού ενδιαφέροντος.

Συνολική διάρκεια: 90 λεπτά

Επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσου (Αγγλο-αγγλικού) λεξικού *Δεν επιτρέπεται στην εξέταση ΤΙΕ online


Προφορική Εξέταση ΤΙΕ (Spoken TIE Exam)

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε γκρουπ των 2 (ή 3 υποψηφίων σε περίπτωση μονού αριθμού εξεταζόμενων).

 • Διάρκεια εξέτασης 2 υποψηφίων: 30 λεπτά
 • Διάρκεια εξέτασης 3 υποψηφίων: 45 λεπτά

Τα 2 μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά για τον κάθε υποψήφιο και διεξάγονται την ίδια ημέρα.

Ο υποψήφιος πρέπει να κάνει την ακόλουθη προετοιμασία για τις εξετάσεις ΤΙΕ B2-C2:

 1. Investigation: Ο υποψήφιος ετοιμάζει μια έρευνα σε ένα θέμα της επιλογής του
 2. Book: Ο υποψήφιος διαβάζει ένα βιβλίο ή graded reader της επιλογής του στα αγγλικά
 3. News Story: Ο υποψήφιος βρίσκει μία πραγματική είδηση από δύο διαφορετικές πηγές

Τα 3 παραπάνω tasks αποτελούν το υλικό του Logbook του υποψηφίου.

 

Logbook

Το Logbook είναι ο φάκελος/ντοσιέ ο οποίος περιέχει όλο το προετοιμασμένο υλικό (δηλαδή το Investigation, News Story και Book), το οποίο ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του υποχρεωτικά την ημέρα των εξετάσεων.

H χρήση του Logbook στο κάθε μέρος της εξέτασης B2-C2 γίνεται ως εξής:

 • Προφορική Εξέταση
  • Παρουσίαση & συζήτηση του Investigation από τον κάθε υποψήφιο
  • Παρουσίαση & συζήτηση ενός εκ των Book ή News Story από τον κάθε υποψήφιο
 • Γραπτή Εξέταση
  • Παραγωγή ενός κειμένου για ένα εκ των Book ή News Story (αντίστροφα από αυτό που ο υποψήφιος εξετάστηκε στην Προφορική Εξέταση)

Διευκρινήσεις

 • Ο υποψήφιος, εκτός του Investigation, δεν επιλέγει σε ποιο task (Book ή News Story) θα εξεταστεί. Ο υποψήφιος ανακαλύπτει την ημέρα της εξέτασης σε ποιο task θα εξεταστεί σε κάθε μέρος της εξέτασης.
 • Το Logbook δεν βαθμολογείται ως προς την δομή και την ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχει.
 • Ο υποψήφιος που δεν έχει μαζί του το Logbook και με τα 3 tasks (Investigation, Book, News Story) την ημέρα της εξέτασης αποκλείεται από την εξέταση.

 

TIE B2-C2 Spoken Exam (Speaking & Listening)


Στάδιο
Δραστηριότητα
Περιγραφή
Χρόνοι

1. Personal Introductions
Συστάσεις, ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών
Ο κάθε υποψήφιος παρουσιάζει τον εαυτό του και απαντά σε προσωπικές ερωτήσεις του Εξεταστή.

4 λεπτά (για 2 υποψήφιους)

5-6 λεπτά (για 3 υποψήφιους)


2. Investigation (Prepared)
Παρουσίαση και συζήτηση των investigations (όλοι οι υποψήφιοι)
Ο κάθε υποψήφιος παρουσιάζει το investigation του και απαντά σε ερωτήσεις του Εξεταστή και του συνυποψήφιου του.

8-9 λεπτά (για 2 υποψήφιους)

12-13 λεπτά (για 3 υποψήφιους)


3. The News Story (Prepared)
Παρουσίαση και συζήτηση του News Story
Ο ένας υποψήφιος παρουσιάζει την είδηση που επέλεξε και απαντά σε ερωτήσεις του Εξεταστή και του συνυποψήφιου του.
5-6 λεπτά
 

4. The Book (Prepared)
Παρουσίαση και συζήτηση του Book/graded reader
Ο άλλος υποψήφιος παρουσιάζει το βιβλίο που διάβασε και απαντά σε ερωτήσεις του Εξεταστή και του συνυποψήφιου του.
5-6 λεπτά
 
 

5. Decision Making Task (Spontaneous)
Οι υποψήφιοι καλούνται να συζητήσουν ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος
Οι υποψήφιοι καλούνται να συζητήσουν ένα θέμα με βάση μια σειρά εικόνων και ένα ερώτημα που θέτει ο Εξεταστής. Αναπτύσσουν επιχειρήματα υπέρ ή κατά, παρουσιάζουν και συζητούν τις προσωπικές τους επιλογές και τους λόγους αυτών των επιλογών.

4-5 λεπτά (για 2 υποψήφιους)

7-8 λεπτά (για 3 υποψήφιους)Συνολική διάρκεια εξέτασης

25-30 λεπτά (για 2 υποψήφιους)

35-45 λεπτά (για 3 υποψήφιους)

TIE B2-C2 Written Exam (Reading & Writing)


Δραστηριότητα
Περιγραφή
Ενδεικτικοί Χρόνοι

1. Prepared Writing

Ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει μεταξύ 2 επιλογών και να παράξει ένα κείμενο για το Book ή το News Story (ο υποψήφιος που μίλησε για το Book στην Προφορική Εξέταση θα κληθεί να γράψει για το News Story, ενώ ο υποψήφιος που μίλησε για το News Story θα κληθεί να γράψει για το Book του).

Κειμενικά είδη που εξετάζονται: email (or letter) / essay / article.

Έκταση κειμένων ανά επίπεδο εξέτασης:

 • B2: minimum 150
 • C1/C2: minimum 200 λέξεις

*Κατά τη διάρκεια της Γραπτής Εξέτασης ο υποψήφιος μπορεί να έχει μαζί του το Logbook.

45 λεπτά


2. Spontaneous Writing

Ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει μεταξύ 2 επιλογών και να γράψει ένα κείμενο για ένα ερώτημα. Οι υποψήφιοι γράφουν ένα κείμενο (letter/email, article, essay, narration/short story) που αφορά σε ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος.

Έκταση κειμένων ανά επίπεδο εξέτασης:

 • B2: minimum 150
 • C1/C2: minimum 200 λέξεις
45 λεπτά


Συνολική διάρκεια εξέτασης
90 λεπτά
Please follow and like us: