Οι δικοί μας σπουδαστές έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία του 21ου αιώνα.

Προσφέρουμε ένα νέο μαθησιακό πλαίσιο εφάμιλλο προηγμένων κολλεγίων Αμερικής και Ευρώπης χρησιμοποιώντας Διαδραστικούς “Έξυπνους” Πίνακες και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές σε όλες τις αίθουσες σε συνδυασμό με το Digital Educational System (D.E.S.) ένα σύστημα για σύγχρονη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.

  • Μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας και ειδικά προγράμματα, συνυπάρχουν στην αίθουσα διδασκαλίας μαζί με τον καθηγητή και τους σπουδαστές και κάνουν τα μαθήματα πιο εποικοδομητικά, πιο δημιουργικά και πιο ευχάριστα
  • Οι καθηγητές αναπτύσσουν τη φαντασία και τις ικανότητές τους και εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ώρα διδασκαλίας
  • Οι σπουδαστές κατανοούν καλύτερα το μάθημα, παρακολουθούν ευχάριστα τις παραδόσεις, εξασκούν μαζί οπτικά και ακουστικά τις ξένες γλώσσες, συμμετέχουν άμεσα στις δραστηριότητες της τάξης και έχουν περισσότερες ευκαιρίες για συνεργασία.
Please follow and like us: