Διαδικασία για συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης

Δηλώσεις συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ξένης γλώσσας Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στις διάφορες εξετάσεις αναγνωρισμένων πτυχίων, δεν είναι ίδιος σε κάθε εξεταστικό φορέα. Πάντως ατομικές δηλώσεις συμμετοχής μπορεί να γίνουν σε όλους τους εξεταστικούς φορείς. Μερικοί εξεταστικοί φορείς δέχονται ομαδικές δηλώσεις συμμετοχής , μέσω του σχολείου και οι υποψήφιοι πληρώνουν…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...