ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΩΣΙΚΩΝ

TORFL Το TORFL (Test of Russian as a Foreign Language) or (Тест по русскому языку как иностранному or ТРКИ) είναι μια τυποποιημένη εξέταση που εποπτεύεται από το Ρωσικό Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης. Η εξέταση έχει έξι επίπεδα που έρχονται σε πλήρη αντιστοιχία με τα επίπεδα του Κοινού Πλαισίου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...