Προφορικός λόγος, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση: Δημιουργικές μορφές έκφρασης της προφορικότητας στην εκπαιδευτική πράξη

Προφορικός λόγος, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση: Δημιουργικές μορφές έκφρασης της προφορικότητας στην εκπαιδευτική πράξη Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα; Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:1. Κάθε ενδιαφερόμενο/η που επιθυμεί να αποκτήσει νέες και να βελτιώσει υπάρχουσες δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας2. Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων3. Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης4. Πτυχιούχους Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών5. Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης6. Όσους/ες εργάζονται, ή…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...