Έμφυλες σχέσεις, εξουσία και σεξουαλικότητα στην εκπαίδευση

Έμφυλες σχέσεις, εξουσία και σεξουαλικότητα στην εκπαίδευση Πού απευθύνεται το Πρόγραμμα; Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:1.Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων2.Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης3.Πτυχιούχους Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών4.Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης5.Όσους/ες εργάζονται, ή αναζητούν εργασία, σε:Ι) Εκπαιδευτικούς φορείς,ΙΙ )Δημόσια και ιδιωτικά σχολεία,ΙΙΙ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης,ΙV) Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,V) Πολιτιστικούς φορείς και Ιδρύματα,VI) Πολιτιστικά σωματεία,VII) Προγράμματα επιμόρφωσης,VIII) Μουσεία,VIIII) Βιβλιοθήκες ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...