Τα δίδακτρα στην Glossoland

Τρόποι πληρωμής διδάκτρων Η GLOSSOLAND για να είναι έννομη και σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Πολιτείας κόβει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για τα δίδακτρα τα οποία εισπράτει.Οι ημερομηνίες των δόσεων είναι σχεδόν  συγκεκριμένες για να συμφωνούν με τις φορολογικές απαιτήσεις της Πολιτείας. Για τα Παιδικά Τμήματα Το ετήσιο ποσό των διδάκτρων εξοφλείται σε 8 δόσεις (σύμφωνα με…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...