Κάντε τα test για να αξιολογήσετε και να επιβεβαιώσετε το επίπεδό σας

Κάνετε το παρακάτω Test Γνώσεων Αγγλικής (συνιστάται) των ερωτoαπαντήσεων γραμματικής-λεξιλογίου (reading) και κατανόησης γραπτού λόγου (listening) 

Υπολογιζόμενη διάρκεια: 35 λεπτά 

 

Μπορείτε να κάνετε ένα ολοκληρωμένο τεστ του TOEIC παρακάτω.

Please follow and like us: