Κάντε τα test για να αξιολογήσετε και να επιβεβαιώσετε το επίπεδό σας

Κάνετε το γενικό τεστ των ερωτoαπαντήσεων γραμματικής-λεξιλογίου (συνιστάται)

Ειδικά για αξιολόγηση στο listening μπορείτε να κάνετε το τεστ του TOEIC

Please follow and like us: