Δηλώσεις συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ξένης γλώσσας

Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στις διάφορες εξετάσεις αναγνωρισμένων πτυχίων, δεν είναι ίδιος σε κάθε εξεταστικό φορέα. Πάντως ατομικές δηλώσεις συμμετοχής μπορεί να γίνουν σε όλους τους εξεταστικούς φορείς.

Μερικοί εξεταστικοί φορείς δέχονται ομαδικές δηλώσεις συμμετοχής , μέσω του σχολείου και οι υποψήφιοι πληρώνουν χαμηλότερα εξέταστρα , εξετάζονται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο, την ίδια ημέρα και ώρα και μάλιστα την ημέρα των εξετάσεων οι σπουδαστές / μαθητές  (κατά βάση )κάθονται στις θέσεις  με την σειρά που τους δήλωσε η Σχολή.

Προώθηση σπουδαστών / μαθητών από τη Σχολή μας με ομαδική δήλωση συμμετοχής , σε εξετάσεις αναγνωρισμένων πτυχίων , γίνεται ΜΟΝΟ μετά από έγκριση της Διευθύντριας Σπουδών. Η έγκριση είναι αποτέλεσμα της γενικής βαθμολογίας των γραπτών τεστ του σπουδαστή / μαθητή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και της βαθμολογίας του mock test που θα έχει πάρει μέρος υποχρεωτικά.

  • Αν ο μέσος όρος αυτών των δύο,  είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 60%, τότε η Σχολή προωθεί τον σπουδαστή / μαθητή μέσω ομαδικής δήλωσης συμμετοχής να συμμετάσχει στις εξετάσεις..
  • Αν ο μέσος όρος είναι χαμηλότερος του 60% τότε ο σπουδαστής / μαθητής μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις με ατομική δήλωση συμμετοχής.

Τα εξέταστρα καταβάλλονται αποκλειστικά από τον υποψήφιο με μετρητά.

Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής τα εξέταστρα συλλέγονται από την Σχολή με κατάσταση και κατατίθενται στον εξεταστικό φορέα, ο οποίος εκδίδει συγκεντρωτική απόδειξη εξέταστρων για όλους τους συμμετέχοντες.  Μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, που αφορά αποκλειστικά τον εξεταστικό φορέα, αποστέλλονται στη Σχολή ατομικές αποδείξεις των εξέταστρων , οι οποίες και επιδίδονται από την Γραμματεία στους ενδιαφερόμενους.

Σε ατομικές δηλώσεις συμμετοχής η απόδειξη των εξέταστρων επιδίδεται από τον εξεταστικό φορέα άμεσα στον υποψήφιο ή αποστέλλεται ταχυδρομικά ανάλογα.

Οι προθεσμίες των δηλώσεων συμμετοχής για τις εξετάσεις αναγνωρισμένων πτυχίων , καθώς και το ποσόν εξέταστρων, για όλες τις γλώσσες, ανακοινώνονται στους σπουδαστές / μαθητές  μας, τουλάχιστον μια εβδομάδα νωρίτερα πριν την λήξη της προθεσμίας συμμετοχών.

Παραλαβή δελτίων συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων ξένης γλώσσας

Τα δελτία συμμετοχής περιλαμβάνουν τον κωδικό υποψηφίου ,την ημερομηνία και την ώρα των γραπτών και των προφορικών εξετάσεων , τον τόπο των εξετάσεων και ορισμένες χρήσιμες οδηγίες για τις εξετάσεις. Το ίδιο έντυπο περιλαμβάνει και την απόδειξη των εξετάστρων.

Όταν η δήλωση συμμετοχής έχει γίνει ατομικά , τότε το δελτίο συμμετοχής, που εκδίδει ο εξεταστικός φορέας , αποστέλλεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που δήλωσε ο υποψήφιος.

Στην ομαδική δήλωση συμμετοχής των υποψηφίων μέσω της Σχολής, τα δελτία συμμετοχών αποστέλλονται στην Σχολή, η οποία μετά από σχετική υπογραφή παραλαβής από τον ενδιαφερόμενο τα επιδίδει προσωπικά σε αυτούς.

Μετάβαση στα εξεταστικά κέντρα

Οι σπουδαστές / μαθητές, που παίρνουν μέρος σε εξωτερικές (γραπτές ή προφορικές)  εξετάσεις πτυχίων όλων των γλωσσών, μετακινούνται στα εξεταστικά κέντρα με δική τους ευθύνη και με δικό τους μεταφορικό μέσο.

Συνιστάται η προσοχή σε όλους να παρευρίσκονται στον χώρο των εξετάσεων τουλάχιστον 40 λεπτά πριν την κανονική ώρα έναρξης, που αναγράφεται στο σημείωμα συμμετοχής, που τους έχει αποσταλεί.

Σε ορισμένες περιπτώσεις και εφ’ όσον οι εξετάσεις  διεξάγονται σε χώρους που βρίσκονται κοντά στη Σχολή μας και η μετάβαση μπορεί να γίνει με τα πόδια , τότε γίνεται συγκέντρωση των υποψηφίων νωρίτερα στη Σχολή και όλοι μαζί με τον υπεύθυνο της Σχολής , μεταβαίνουν στο εξεταστικό κέντρο.

Ειδικά για τους μικρούς μαθητές και όταν οι εξετάσεις γίνονται σε εξεταστικά κέντρα της πόλης , θα πρέπει οι γονείς / κηδεμόνες αποκλειστικά να μεριμνήσουν για την μετάβαση και επιστροφή τους , τόσο για τις γραπτές όσο και για τις προφορικές εξετάσεις.

Την ημέρα των εξετάσεων

Σε όλες τις εξετάσεις , όλοι οι εξεταστικοί φορείς διαπιστώνουν την ταυτότητα του διαγωνιζόμενου και ελέγχουν το δελτίο συμμετοχής του.

Για το λόγο αυτό τη μέρα των εξετάσεων ΜΗ ΞΕΧΑΣΕΤΕ να πάρετε μαζί σας την ταυτότητα  (ή το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας ή το διαβατήριό σας)  και το δελτίο συμμετοχής, (που περιέχει τον κωδικό υποψηφίου).

ΜΗ ΞΕΧΑΣΕΤΕ επίσης να έχετε μαζί σας ρολόι χεριού , 2 μολύβια μαλακά , στυλό και σβηστήρα. Τα διορθωτικά απαγορεύονται. Για να ξεπεράσετε  προβλήματα με μουτζούρες, όταν θα γράφετε το writing με στυλό, μια καλή λύση είναι ο ειδικός στυλό με σβηστήρα και μελάνη που σβήνει. Θα τον βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Οι μικροί μαθητές που παίρνουν μέρος στις εξετάσεις YOUNG LEARNERS του Cambridge πρέπει να έχουν μαζί τους και ένα σετ με πολύχρωμους μαρκαδόρους ή ξυλομπογιές.

ΠΡΙΝ, ΜΕΤΑ και ΚΑΤΑ την διάρκεια των εξετάσεων θα σε περιμένουν έξω από το εξεταστικό κέντρο οι Καθηγητές σου ή η Διευθύντρια Σπουδών.

Τις ώρες αυτές  χρειάζεσαι ειδική  στήριξη και συμπαράσταση και οι καθηγητές σου, να είσαι σίγουρος, ότι έχουν την ίδια αγωνία με σένα. Πρέπει να συζητήσεις μαζί τους διάφορα θέματα των εξετάσεων και να πάρεις σωστές απαντήσεις.

Η Σχολή μας έχει μεγάλη ευαισθησία  σ’ αυτό το θέμα, γι αυτό και θα μας βρεις όλους συμπαραστάτες  σ’ αυτή τη δύσκολη μέρα της ζωής σου.

 Μη ξεχνάς ότι τόσος καιρός που πέρασε, έχοντας στις τάξεις μας ένα άτομο με στόχους και φιλοδοξίες  ,όπως είσαι εσύ,  μας κάνει να συμπάσχουμε μαζί σου.

Ενημέρωση αποτελεσμάτων των εξετάσεων

Οι περισσότεροι εξεταστικοί φορείς  αποστέλλουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων μετά από 2 – 3 μήνες (ανάλογα) .

Το χαρτί των αποτελεσμάτων είναι προσωπικό και αποστέλλεται στην διεύθυνση του υποψηφίου  ή στη Σχολή , ανάλογα με τον εξεταστικό φορέα.

Με την παραλαβή των αποτελεσμάτων η Σχολή ανακοινώνει άμεσα τους καταλόγους των επιτυχόντων σε εμφανές σημείο του διδακτηρίου και στην ιστοσελίδα www.glossoland.gr.

Πολιτική της Σχολής είναι να μην ειδοποιεί ατομικά με το τηλέφωνο τον κάθε σπουδαστή για την επιτυχία του ή μη στις εξετάσεις των πτυχίων.

Μερικοί εξεταστικοί φορείς δημοσιεύουν τα αποτελέσματα στις σελίδες τους στο Internet πολύ νωρίτερα, πριν αυτά αποσταλούν  στα σχολεία ή στους ενδιαφερόμενους.

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τις εξετάσεις των Ελληνικών , δεν αποστέλλει αποτελέσματα στους υποψηφίους, αλλά αναρτά σχετικούς πίνακες επιτυχόντων στο εξεταστικό κέντρο στο Σχολείο Ελληνικής γλώσσας στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ.

Τα αποτελέσματα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ανακοινώνονται μόνο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας  στο internet και στις Διευθύνσεις Β΄θμιας εκπαίδευσης.

Παραλαβή διπλωμάτων από τη GLOSSOLAND

Στις ομαδικές συμμετοχές μέσω Σχολής, τα διπλώματα από τους αντίστοιχους  εξεταστικούς φορείς αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη Σχολή. Η Σχολή με την σειρά της, ειδοποιεί τους πτυχιούχους τηλεφωνικά και παραδίδει αποκλειστικά στους ίδιους ή στους γονείς τους τα διπλώματα.

Για την παραλαβή του κάθε διπλώματος ο σπουδαστής / μαθητής υπογράφει σχετικά στο βιβλίο παραλαβής διπλωμάτων που τηρεί η Σχολή ή σε φωτοαντίγραφο του ίδιου του διπλώματος ότι το παρέλαβε.

Στις ατομικές συμμετοχές τα διπλώματα αποστέλλονται στην διεύθυνση του υποψηφίου με συστημένη ταχυδρομική επιστολή από τον εξεταστικό φορέα.

Please follow and like us: