Τί είναι το MICHIGAN ALCE;

ALCE – ADVANCED (Γ1)

Το ALCE είναι το advanced επίπεδο του Michigan.To advanced είναι το επίπεδο ανάμεσα στο lower και το proficiency.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται 2 φορές το χρόνο, Μάιο και Δεκέμβριο. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα μετά από 2 μήνες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ALCE – ADVANCED ( Γ1 )

  • Το ALCE (ADVANCED) αναγνωρίζεται ως πιστοποίηση υψηλής γνώσης της αγγλικής από επαγγελματικά και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αναγνωρίζεται επίσης από διεθνής κυβερνητικούς φορείς και τον ΑΣΕΠ.
  • Αποτελεί ένα αξιόλογο βήμα πριν την απόκτηση του ECPE – PROFICIENCY.
  • Ισχύει εφ’ όρου ζωής.

Τι είναι το CAMBRIDGE CAE;

CAE – ADVANCED ( Γ1 )

To CAE ( Certificate of advanced English ) είναι το advanced τού πανεπιστημίου Cambridge. To advanced είναι το επίπεδο ανάμεσα στο lower και το proficiency. Η εξέταση περιλαμβάνει πέντε ενότητες, οι οποίες είναι: Reading, Writing, Use of  English, Listening, Speaking. Κάθε εξεταστική ενότητα αντιστοιχεί βαθμολογικά στο 20% επί του συνολικού βαθμού και υπάρχουν τρείς βαθμοί επιτυχίας, οι Α, Β και C. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται 2 φορές το χρόνο, Μάιο και Δεκέμβριο. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα μετά από 2 μήνες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ CAE – ADVANCED ( Γ1 )

  • Το CAE – ADVANCED αναγνωρίζεται ως πιστοποίηση υψηλής γνώσης της αγγλικής από επαγγελματικά και ακαδημαϊκά περιβάλλοντα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αναγνωρίζεται επίσης από διεθνής κυβερνητικούς φορείς και τον ΑΣΕΠ.
  • Αποτελεί ένα αξιόλογο βήμα πριν την απόκτηση του CPE – PROFICIENCY.
  • Ισχύει εφ’ όρου ζωής.
Please follow and like us: