Εάν έχετε έναν ξεκάθαρο λόγο για να μάθετε μια γλώσσα θα έχετε περισσότερα κίνητρα για να επιτύχετε.

Το τι χρειάζεται, επιπλέον, για να γίνει μία ξένη γλώσσα “κτήμα” του καθενός το λέει ο “δεκάλογος” του υποψήφιου γλωσσομαθή.

  • Περιέργεια: απαραίτητο προσόν για όποιον ενδιαφέρεται για τις ξένες γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης και της μητρικής του.
  • Δυνατότητα επικοινωνίας: διότι δεν έχει και τόση σημασία αν κάποιος δεν καταλαβαίνει κάθε ξένη λέξη που ακούει ή διαβάζει ή αν δεν έχει τέλεια γνώση της γραμματικής. Το σημαντικότερο είναι να μπορεί να “πιάνει” την ουσία αυτού που θέλει να πει ο άλλος.
  • Υπομονή: απαραίτητη στη διαδικασία της εκμάθησης -κάποιος μπορεί να μάθει μερικά πράγματα γρήγορα, αλλά δεν είναι δυνατόν να γνωρίσει μία ξένη γλώσσα μέσα σε λίγες εβδομάδες.
  • Μεθοδικότητα: το πόσο γρήγορα μπορεί να μάθει κανείς μία ξένη γλώσσα εξαρτάται, κυρίως, από το πόσο συστηματικά ασχολείται με την εκμάθησή της και από το πόσο μεθοδικός είναι· μεγάλη πρόοδο μπορεί να σημειώσει από τη στιγμή που αφιερώνει δύο με τέσσερις ώρες την εβδομάδα.
  • Παρακολούθηση: είναι αναγκαία για να μπορεί να δει κανείς τι ακριβώς έχει μάθει και ποιες είναι οι συγκεκριμένες ελλείψεις του.
  • Τόλμη: απαραίτητη για όσους φοβούνται να μιλήσουν, προκειμένου να αποκτήσουν το απαιτούμενο θάρρος και να επικοινωνήσουν με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τη γλώσσα που μαθαίνουν, και να αλληλογραφήσουν μαζί τους.
  • Εξάσκηση: επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση κάθε δυνατής ευκαιρίας για να μιλήσει κανείς τη γλώσσα που μαθαίνει.
  • Επαφή με τα ΜΜΕ: για την ενίσχυση της εκμάθησης προσφέρονται η ανάγνωση ξένων εφημερίδων και η παρακολούθηση ξένων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και κινηματογραφικών ταινιών στη μητρική τους γλώσσα.
  • Ταξίδια: βασική επιδίωξη για όσους μαθαίνουν μία ξένη γλώσσα θα πρέπει να είναι η ολιγοήμερη, έστω, επίσκεψη της χώρας όπου μιλιέται αυτή η γλώσσα. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το ταξίδι μπορεί να γίνει μέσω Internet και μέσω της επικοινωνίας με ανθρώπους που κατοικούν στη συγκεκριμένη χώρα.
  • Επιλογή: o καθένας μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο και γι’ αυτό πρέπει να επιλέγει μόνος του τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία θα πλουτίσει τη “φαρέτρα” των ξένων γλωσσών που διαθέτει.
Please follow and like us: