Ο θεσμός της ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ στη GLOSSOLAND παρέχεται στους μαθητές ΔΩΡΕΑΝ.

Τα μαθήματα είναι προαιρετικά για τους μαθητές αλλά και υποχρεωτικά αν το απαιτήσει ο καθηγητής του τμήματος.

Ο σκοπός της Διδακτικής Στήριξης είναι να βοηθήσει όλους τους σπουδαστές και περισσότερο εκείνους που λησμόνησαν την διδαχθείσα ύλη ή και κάποια γραμματικά φαινόμενα , πράγμα που είναι φυσιολογικό.

Γι αυτό το λόγο η GLOSSOLAND δημιούργησε ενισχυτικά μαθήματα  «κομένα και ραμένα»  για όσους επιλέγουν να βοηθήσουν τον εαυτό τους .

Στα τμήματα πτυχίων η Διδακτική Στήριξη είναι επι πλέον ώρες και έχει την μορφή εξάσκησης στο listening και στο speaking.

Τα μαθήματα γίνονται συνήθως Σάββατο και ΠΑΝΤΑ σύμφωνα με πρόγραμμα της Σχολής , που ανακοινώνεται εκ των προτέρων στους μαθητές.

Please follow and like us: