Το “εργαστήριο γλώσσας” της GLOSSOLAND αποτελείται από 13 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και είναι εφοδιασμένο με προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης και της Αμερικής.

Τα μαθήματα στο “εργαστήριο γλώσσας” είναι ενταγμένα στο συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όλες τις τάξεις με παρακολούθηση 1 διδακτική ώρα την εβδομάδα και διενεργούνται υπό την καθοδήγηση , εποπτεία και φροντίδα αρμόδιου καθηγητή.

Στο “εργαστήριο γλώσσας” δάσκαλος είναι to computer και τα μαθήματα έχουν σκοπό την εξοικείωση του μαθητή στο να μάθει να λύνει ασκήσεις γλώσσας με διάφορους τρόπους  και μάλιστα σε γρήγορο χρονικό διάστημα.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν :

  • Προγράμματα multimedia

Τα interactive αυτά προγράμματα έχουν δημιουργηθεί από μεγάλους διεθνείς εκδοτικούς οίκους ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας.

Υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα εξάσκησης όλων των γλωσσών για όλα τα επίπεδα σπουδών, τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες.

  • Past papers (παρελθόντα τεστ) διαφόρων εξετάσεων

Τα μαθήματα αυτά αφορούν τους μαθητές των τάξεων των πτυχίων Lower , Advanced , Proficiency.

Είναι προγράμματα διεθνούς κύρους και εμβέλειας και  οι σπουδαστές  μας αξιολογούνται από τον ίδιο τον υπολογιστή διεκπεραιώνοντας  διάφορα τεστ προηγούμενων χρόνων. Τα επεξεργαζόμενα θέματα (τεστ) δόθηκαν σε εξετάσεις παγκοσμίως από τους διάφορους εξεταστικούς φορείς , οι οποίοι διενεργούν τις επίσημες εξετάσεις των διαφόρων διπλωμάτων και στη χώρα μας.

Τα προγράμματα περιέχουν όλες τις εξεταζόμενες ικανότητες και οι σπουδαστές  μας εξοικειώνονται στις διάφορες διαδικασίες των τεστ , καθώς και στην πίεση του χρόνου , που είναι σημαντικός παράγοντας κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Please follow and like us: