ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

epaggelmatika ellinika gia ksenous glossoland

(Απαιτείται γνωστικό επίπεδο Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον Β1)

52 ΩΡΕΣ 13 εβδομάδες Χ 2 δίωρα ανά εβδομάδα

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε ενήλικες ξένους μαθητές μέσου επιπέδου. Το σεμινάριο αυτό στηρίζει και βοηθά άμεσα ανθρώπους οι οποίοι αν και διαθέτουν προσόντα, αδυνατούν να εισέλθουν στο χώρο της ελληνικής αγοράς διότι δε έχουν τις κατάλληλες γνώσεις σε ειδικά στοιχεία (λεξιλόγιο & δομές) της νέας ελληνικής γλώσσας. Επίσης, το σεμινάριο μπορεί να απευθυνθεί στοχευμένα σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους ανάλογα με τις επιδιώξεις των εκπαιδευομένων. Έτσι το συγκεκριμένο σεμινάριο μπορεί να περιλαμβάνει ενότητες σχετικές με επιχειρηματικές δραστηριότητες:

 • διοίκηση
 • τράπεζες
 • συνάλλαγμα
 • γραφειοκρατία
 • εφημερίδες – αγγελίες
 • συμβούλια – συνελεύσεις – ανακοινώσεις
 • βιογραφικά – συνεντεύξεις
 • τηλεφωνικές συνομιλίες
 • σύνταξη επίσημων επιστολών – εγγράφων (αναφορές, προσκλήσεις, διαφημιστικό υλικό κ. α.)
 • χειρισμός υπολογιστών – διαδικτύου
 • παροχή υπηρεσιών

Στο τέλος του σεμιναρίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται την ελληνική γλώσσα με σωστό τρόπο σε διάφορες επαγγελματικές περιστάσεις.

Please follow and like us: