Τι είναι το ESB;

ESB: LOWER ( Β2 ), ADVANCED ( Γ1 ), PROFICIENCY ( Γ2 )

Το πτυχίο ESB (English Speaking Board) είναι οι εξετάσεις αγγλομάθειας του πανεπιστημίου Central Lancashire και στην Ελλάδα, διοργανώνονται από το EUROPALSO. Το ESB level 1 αντιστοιχεί στο lower, το ESB level 2 αντιστοιχεί στο advanced και το ESB level 3 αντιστοιχεί στο proficiency. Κάθε επίπεδο της εξέτασης ESB αποτελείται από τα μέρη του Reading, Use of English, Listening, Writing και speaking. To ESB TEST αξιολογείται στα 100 και η κάθε ενότητα αντιστοιχεί στο 20%. Τα αποτελέσματα συμψηφίζονται μεταξύ τους και η βάση είναι το 55% επί του συνόλου της βαθμολογίας. Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο, Δεκέμβριο και Μάιο και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα 2 μήνες αργότερα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ESB – LOWER ( Β2 ) – ADVANCED ( Γ1 ) – PROFICIENCY ( Γ2 )  

  • Είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ.
  • Η πιστοποίηση Γ2 δίνει επάρκεια  για άδεια διδασκαλίας.
  • Τα tests είναι απόλυτα φιλικά και λαμβάνουν υπ’ όψιν τους την ηλικία των Ελλήνων μαθητών.
  • Με την έναρξη, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν όλα τα parts μαζί. Δεν υπάρχει διάλειμμα μέχρι τη λήξη της εξέτασης, η οποία ξεκινάει με το Listening. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι τη σειρά και τον χρόνο που θα αφιερώσουν για κάθε part.
  • Οι βαθμολογίες όλων των parts (Oral, Listening, Reading/Use, Writing) συμψηφίζονται.
  • Το Listening ακούγεται δύο φορές.
Please follow and like us: