Τι είναι το TIE?

Το πτυχίο TIE καλύπτει τα επίπεδα Α1 έως Γ2 και δίνει επάρκεια για άδεια διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας.

To TIE αναγνωρίζεται από το Ιρλανδικό Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης. Επίσης από το υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας ως credito formativo. Είναι ενιαία εξέταση , δηλαδή ο εξεταζόμενος δηλώνει το επιθυμιτό επίπεδο, παραδείγματος χάρη C2 ( proficiency ), αλλά αν δεν πετύχει το συγκεκριμένο επίπεδο δεν κόβεται. Του απονέμεται ο τίτλος του πτυχίου που πέτυχε πχ.C 1 ( advanced ).Αποτελείται απο τις ενότητες speaking και writing. Εάν ο εξεταζόμενος αποτύχει σε μία απο τις δύο ενότητες έχει το δικαίωμα επανεξέτασης δωρεάν. Ο εξεταζόμενος εξετάζεται σε μεγάλο ποσοστο σε προετοιμασμένο υλικό καθώς η εξέταση διεξάγεται με βάση το logbook το οποίο αποτελείται απο τρία μέρη :  investigation ( ένα θέμα που αρέσει στον μαθητή πχ. ποδόσφαιρο, τραγουδιστές) ,  News Story ( ένα θέμα επικαιρότητας ) και την περίληψη ενός βιβλίου που έχει διαβάσει. Η προφορική εξέταση διαρκεί μισή ώρα και περιλαμβάνει διάλογο του εξεταστή και των δύο εκάστοτε υποψηφίων. Η γραπτή εξέταση διαρκέι μία ώρα και περιλαμβάνει τη συγγραφή 2 εκθέσεων. Η πρώτη με βάση τη θεματολογία που επιλέχθηκε απο τον εξεταζόμενο στο logbook του και η δεύτερη είνα θέμα ελεύθερης επιλογής.

Δείτε τα Χαρακτηριστικά, την διάρκεια, το κόστος του προγράμματος….

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ.

– Αναγνωρίζεται απο τον ΑΣΕΠ σε όλα τα επίπεδα.
– Η προετοιμασία του logbook από τον εξεταζόμενο σε συνεργασία με τον καθηγητή καθιστά πιο φιλική την εξέταση.
– Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται κάθε μήνα και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα 20 μέρες μετά.
– Η προετοιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μικρό χρονικό διάστημα (1 έως 2 μήνες ανά επίπεδο).

Please follow and like us: