Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ

(Απαιτείται γνωστικό επίπεδο Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον Β1)

52 ΩΡΕΣ 13 εβδομάδες Χ 2 δίωρα ανά εβδομάδα

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ενήλικες ξένους που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,  πλησιάζουν το βασικό επίπεδο ελληνομάθειας και επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην ελληνική γλώσσα. Προτείνεται ως συνέχεια του σεμιναρίου «Γλωσσικές δεξιότητες Ι» για την ολοκληρωμένη κατάρτιση των εκπαιδευομένων. Επομένως, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα και αποτελεσματικά σε συνηθισμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και με ευχέρεια στις ανάγκες των καθημερινών συναλλαγών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • εργασία & ανεργία
  • δημόσιες υπηρεσίες
  • γιορτές & διασκέδαση
  • υγεία

Στο τέλος αυτού του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να να κατανοούν όχι μόνο βασικά σημεία πληροφοριών καθημερινής ζωής, αλλά και τις λεπτομέρειες που τους δίνονται είτε γραπτά είτε προφορικά στο δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο, να δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την εργασία και τα ενδιαφέροντά τους, να δίνουν οδηγίες και να εκφράζουν συναισθήματα, αιτήματα και παράπονα, να ζητούν πληροφορίες για καθημερινά τους προβλήματα στην εργασία ή για να πραγματοποιήσουν συναλλαγές με υπηρεσίες και να συμπληρώνουν επίσημα έγγραφα.

Για Πληροφορίες – Εγγραφές

Please follow and like us: