(Απαιτείται γνωστικό επίπεδο Ελληνικής Γλώσσας τουλάχιστον Α1)

52 ΩΡΕΣ 13 εβδομάδες Χ 2 δίωρα ανά εβδομάδα

Απευθύνεται σε μέλη μειονοτήτων που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και επιθυμούν να καλλιεργήσουν τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα, ώστε να επικοινωνούν με μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά τους και να εκφράζονται είτε στον γραπτό είτε στον προφορικό λόγο. Η διδασκαλία της γλώσσας στο συγκεκριμένο σεμινάριο ξεκινά από το αρχικό επίπεδο και φτάνει ως το βασικό. Κύριοι στόχοι του σεμιναρίου είναι ο γραμματισμός, η εξοικείωση με τον γραπτό λόγο και η κάλυψη βασικών αναγκών των εκπαιδευομένων. Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα περιλαμβάνει θέματα, όπως:

  • εξοικείωση με το ελληνικό αλφάβητο
  • συστήνω & παρουσιάζω τον εαυτό μου
  • κατοικία
  • οικογένεια
  • μετακινήσεις
  • αγορά
  • εκπαίδευση

Στο τέλος αυτού του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις επικοινωνίας, όπως το να παρουσιάζουν τον εαυτό τους και οικεία τους πρόσωπα, να ζητούν και να κατανοούν πληροφορίες που σχετίζονται με τα μέσα μεταφοράς, να διεκπεραιώνουν βασικές αγορές, να κατανοούν και να αξιοποιούν πληροφορίες για την εκπαίδευση.

Για Πληροφορίες – Εγγραφές

Please follow and like us: