Τι είναι το GMAT ;

GMAT

ToGMAT ( GraduateManagementAdmissionTest ) απευθύνεται σε υποψήφιους μεταπτυχιακών σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων, managementκ.α.

Περιλαμβάνει τέσσερεις ενότητες: analyticalwritingsection, integratedreasoningsection, quantitativesectionκαι verbalsection. Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 200 – 800. Το Analytical Writing section και το Integrated Reasoning section βαθμολογούνται ξεχωριστά με κλίμακα βαθμολογίας 0 – 6 και 1 – 8 αντίστοιχα.

Η εξέταση έχει ηλεκτρονική μορφή και διεξάγεται μία φορά κάθε 31 ημέρες και το ανώτατο μέχρι 5 φορές το χρόνο. Τα αποτελέσματα βγαίνουν μετά από 20 μέρες και έχουν ισχύ για 5χρόνια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ GMAT

  • Το GMAT είναι η εξέταση αξιολόγησης η οποία  χρησιμοποιείται από περισσότερα από 1.500 Business Schools σε όλο τον κόσμο προκειμένου να επιλέξουν φοιτητές σε MBA και άλλα Management Programs.
  • Το GMAΤ είναι computeradaptivetest (CAT) που σημαίνει ότι προσαρμόζεται στο επίπεδο δυσκολίας του εξεταζομένου. Μία σωστή ή λάθος απάντηση σε μια ερώτηση συνεπάγεται και δυσκολότερη ή ευκολότερη ερώτηση αντίστοιχα στη συνέχεια. Ο αριθμός των σωστών ή λάθος απαντήσεων καθώς και το επίπεδο δυσκολίας τους καθορίζουν την τελική βαθμολογία.
Please follow and like us: