ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Με την προετοιμασία που παρέχουμε στο Σχολείο μας, οι σπουδαστές μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εξετάσεις όλων των αναγνωρισμένων εξεταστικών φορέων για την απόκτηση των παρακάτω διπλωμάτων.

Σχεδόν όλοι οι εξεταστικοί φορείς διενεργούν εξετάσεις για όλα τα επίπεδα γνώσεων  Α1(πολύ αρχάριος), Α2 (αρχάριος), Β1(μέτρια γνώση της γλώσσας), Β2(καλή γνώση της γλώσσας), C1(πολύ καλή γνώση της γλώσσας), C2(άριστη γνώση της γλώσσας). 

Αγγλικά:

MICHIGAN (ECPE , ALCE , ECCE , BCCE ) (Ελληνοαμερικανική Ένωση)

CAMBRIDGE (CPE , CAE , FCE , PET ) (Βρετανικό Συμβούλιο κ.ά.)

BULATS (Business Language Testing Service) (Cambridge) (τεστ αξιολόγησης με επ’ αόριστον ισχύ)

BEC (Business English Certificates) (Cambridge)

IELTS (International English Language Testing System)(Cambridge) (τεστ αξιολόγησης με ισχύ για 2 χρόνια)

TOEIC (Test of English for International Communication)(τεστ αξιολόγησης με επ’ αόριστον ισχύ)

EDEXCEL (Pearson) (Palso)

ESB (English Speaking Board) (Europalso)

UCLAN (University Central Lancashire) (Europalso)

OCNW (Europalso)

TOEFL (τεστ αξιολόγησης μη αναγνωρισμένο από ΑΣΕΠ με ισχύ για 2 χρόνια)

ΚΡΑΤΙΚΟ(Κ.Π.Γ.) (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

CITY AND GUILDS ( Όμιλος Peoplecert)

EDI (Education Development International)(LCCI Hellas)

MICHIGAN S.U. (ANATOLIA College)

TIE (Test of Interactive English) (Gnosis)

Γερμανικά

GOETHE – ZERTIFIKAT DEUTSCH B1

GOETHE – ZERTIFIKAT B2

GOETHE – ZERTIFIKAT C1

KLEINES DEUTCHES SPRACHDIPLOM C2

ΚΡΑΤΙΚΟ (Κ.Π.Γ.)(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

Ιταλικά

CELI 1, 2, 3, 4, 5

DIPLOMA (Β2)

DIPLOMA AVANZATO (C1)

ΚΡΑΤΙΚΟ (Κ.Π.Γ.)(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

Γαλλικά

DELF B1, B2

DALF C1, C2

SORBONNE C1, C2

ΚΡΑΤΙΚΟ (Κ.Π.Γ.)(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

Iσπανικά

DELE-CERTIFICADO INICIAL (B1)

DELE-DIPLOMA INTERMEDIO (B2)

DELE-DIPLOMA SUPERIOR (C1)

ΚΡΑΤΙΚΟ (Κ.Π.Γ.)(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

Ελληνικά Για Ξενούς

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Α

ΕΠΙΠΕΔΟ Β

ΕΠΙΠΕΔΟ Γ

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ

Please follow and like us: