Τι είναι το MICHIGAN ECPE;

ECPE – PROFICIENCY ( Γ2 )

To ECPE ( Examination for the Certification of Proficiency in English ) είναι το proficiency του πανεπιστημίου Michigan. H εξέταση του περιλαμβάνει τέσσερεις ενότητες , οι οποίες είναι : Listening, Speaking, Writing, GCVR ( grammar, cloze:κείμενο με κενά πολλαπλής επιλογής, vocabulary, reading ). Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, Μάιο και Νοέμβριο και ο εξεταζόμενος πρέπει να επιτύχει τουλάχιστον το κατώτατο όριο επιτυχίας ( low Pass ) σε κάθε μια ενότητα ξεχωριστά ή να επιτύχει στις 3 από τις 4 ενότητες low pass και στη μια να είναι οριακά πιο κάτω από το low pass για να είναιεπιτυχώνστις εξετάσεις. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι διαθέσιμα 2 μήνες μετά.

Πλεονεκτήματα του ECPEPROFICIENCY( Γ2 )

  • Το ECPE – PROFICIENCY είναι ένα διεθνές πιστοποιητικό, αναγνωρισμένο σε παγκόσμια κλίμακα για επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
  • Δίνει επάρκεια και άδεια διδασκαλίας.
  • Αναγνωρίζεται τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από τον ΑΣΕΠ ως πιστοποίηση της άριστης γνώσης της αγγλικής.
  • Εκτός από την έκθεση ( writing ) αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και έτσι ο διαγωνιζόμενος δεν χρειάζεται να ανησυχεί για την ορθογραφία των λέξεων.
  • Ισχύει εφ’ όρου ζωής και γίνεται αποδεκτό από ορισμένα πανεπιστήμια ως αποδεικτικό άριστης γνώσης της αγγλικής εφόσον ο κάτοχος του το απέκτησε εντός διετίας.

Τι είναι το CAMBRIDGE CPE;

CPE – PROFICIENCY ( Γ2 )

To CPE ( Certificate of Proficiency English) είναι το proficiency του πανεπιστημίου Cambridge. Η εξέταση περιλαμβάνει πέντε ενότητες, οι οποίες είναι: Reading, Writing, Use of  English, Listening, Speaking. Κάθε εξεταστική ενότητα αντιστοιχεί βαθμολογικά στο 20% επί του συνολικού βαθμού και υπάρχουν τρείς βαθμοί επιτυχίας, οι Α, Β και C. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται 2 φορές το χρόνο, Μάιο και Δεκέμβριο. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα μετά από 2 μήνες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ CPEPROFICIENCY ( Γ2 )

  • Το CPEPROFICIENCY αναγνωρίζεται ως πιστοποίηση άριστης γνώσης της αγγλικής από πανεπιστήμια, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο Αναγνωρίζεται επίσης από τον ΑΣΕΠ.
  • Δίνει επάρκεια και άδεια διδασκαλίας.
  • Ισχύει εφ’ όρου ζωής.
Please follow and like us: