Τεστ Κατάταξης Αγγλικών

Κάντε τα test για να αξιολογήσετε και να επιβεβαιώσετε το επίπεδό σας Κάνετε το παρακάτω Test Γνώσεων Αγγλικής (συνιστάται) των ερωτoαπαντήσεων γραμματικής-λεξιλογίου (reading) και κατανόησης γραπτού λόγου (listening)  Υπολογιζόμενη διάρκεια: 35 λεπτά  Μπορείτε να κάνετε ένα ολοκληρωμένο τεστ του TOEIC παρακάτω.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...