ΕΠΙΠΕΔΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Τα διπλώματα ελληνομάθειας εναρμονίστηκαν σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαικό Πλαίσιο Γλωσσών και τα επίπεδα είναι πλέον τα ίδια με των άλλων γλωσσών (Α1-Α2-Β1-Β2-Γ1-Γ2) Δείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας Σε ποιους είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό ελληνομάθειας Το πιστοποιητικό επάρκειας ελληνομάθειας: χρειάζεται για την αντικειμενική…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...