ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

Διπλώματα (D.E.L.E.) Τα συγκεκριμένα διπλώματα είναι οι μοναδικοί επίσημοι τίτλοι διεθνούς χαρακτήρα που εκχωρεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας και αποδεικνύουν την γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Στην Ελλάδα τα διπλώματα αυτά και οι εξετάσεις αυτές (Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera) οργανώνονται και παρέχονται από το Instituto Cervantes (Ινστιτούτο Θερβάντες) (http://atenas.cervantes.es/) και…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...