Εργαστήριο Γλώσσας

Το “εργαστήριο γλώσσας” της GLOSSOLAND αποτελείται από 13 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και είναι εφοδιασμένο με προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης και της Αμερικής. Τα μαθήματα στο “εργαστήριο γλώσσας” είναι ενταγμένα στο συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όλες τις τάξεις με παρακολούθηση 1 διδακτική ώρα την εβδομάδα και διενεργούνται υπό την καθοδήγηση ,…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...