Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)

ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (Κρατικό σύστημα πιστοποίησης γλωσσομάθειας) Μέχρι τον Απρίλιο του 2003, δεν υπήρχε στην Ελλάδα ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης σύγχρονων γλωσσών, με αποτέλεσμα να λειτουργούν ποικίλα και διαφορετικής αξίας συστήματα πιστοποίησης των ευρύτερα διαδεδομένων γλωσσών. Τις εξετάσεις για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας μέχρι τότε διενεργούσαν στην Ελλάδα αποκλειστικά ιδιωτικοί φορείς ή…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Κ.Π.Γ.

Τι είναι το ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠΓ) ; ΚΠΓ – LOWER ( Β2 ) – ADVANCED ( Γ2 ) Το Κ.Π.Γ. ( Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ) είναι ένα σύστημα εξέτασης και αξιολόγησης βάσει του οποίου πιστοποιείται το επίπεδο γνώσης και ικανότητας χρήσης μιας γλώσσας. Τα επίπεδα γνώσης αντιστοιχούν σε Α, Β και Γ. Το Α…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...