ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ & ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

Διπλώματα (D.E.L.E.) Τα συγκεκριμένα διπλώματα είναι οι μοναδικοί επίσημοι τίτλοι διεθνούς χαρακτήρα που εκχωρεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας και αποδεικνύουν την γνώση της Ισπανικής γλώσσας. Στην Ελλάδα τα διπλώματα αυτά και οι εξετάσεις αυτές (Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera) οργανώνονται και παρέχονται από το Instituto Cervantes (Ινστιτούτο Θερβάντες) (http://atenas.cervantes.es/) και…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

Σύγχρονα προγράμματα σπουδών ειδικά για νέους και ενήλικες, σχεδιασμένα για γρήγορη εκμάθηση και για δυνατότητα συμμετοχής σε ΟΛΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π. Σκοπός των προγραμμάτων είναι η σίγουρη απόκτηση πτυχίου και η δυνατότητα επικοινωνίας στην Ισπανική γλώσσα. Τάξη 1η Nivel Elemental + Initial (Επίπεδα Α1-Α2-Β1) Είναι το τμήμα εισαγωγής, κατά τη διάρκεια του οποίου διδάσκονται…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...