Προσόντα των καθηγητών της GLOSSOLAND

Καθώς στο Σχολείο μας εφαρμόζεται αυστηρό σύστημα ελέγχου της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, δίνεται η απαραίτητη προσοχή στην επιλογή του διδακτικού προσωπικού. Γι΄ αυτόν τον λόγο: Οι καθηγητές είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες, υψηλού επιπέδου, με πανεπιστημιακή μόρφωση και εμπειρία τόσο σε παιδικά προγράμματα, όσο και σε προγράμματα ενηλίκων Εκπαιδεύονται με έναν κύκλο ειδικών σεμιναρίων επιμόρφωσης στη μεθοδολογία…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...