Καθώς στο Σχολείο μας εφαρμόζεται αυστηρό σύστημα ελέγχου της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, δίνεται η απαραίτητη προσοχή στην επιλογή του διδακτικού προσωπικού.

Γι΄ αυτόν τον λόγο:

  • Οι καθηγητές είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες, υψηλού επιπέδου, με πανεπιστημιακή μόρφωση και εμπειρία τόσο σε παιδικά προγράμματα, όσο και σε προγράμματα ενηλίκων
  • Εκπαιδεύονται με έναν κύκλο ειδικών σεμιναρίων επιμόρφωσης στη μεθοδολογία της σύγχρονης διδασκαλίας
  • Επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια για την ικανότητα μετάδοσης γνώσεων και διδασκαλίας
  • Επιμορφώνονται και ενημερώνονται συνεχώς, σχετικά με τα νέα πορίσματα της παιδαγωγικής και της διδακτικής
Please follow and like us: