ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ 4-ΜΗΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΡΙΩΝ για ένταξη σε τμήμα Lower-B2 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Με το Ταχύρρυθμο 4-μηνο Τμήμα Προετοιμασίας Αρχαρίων της GLOSSOLAND STUDIES οι ενήλικες που θέλουν να ενταχθούν σε τμήματα πτυχίων Β1 – Β2 (Lower) και δεν έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις του προηγουμένου επιπέδου, μπορούν να το επιτύχουν παρακολουθώντας αυτά τα τμήματα προετοιμασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...