Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σύστημα της GLOSSOLAND

Βάσεις προαγωγής παιδικών τμημάτων Για την προαγωγή του μαθητή  στην επόμενη τάξη / επίπεδο σπουδών απαιτείται να έχει συγκεντρώσει μια ελάχιστη βαθμολογία που θα προκύπτει από το μέσο όρο των γραπτών του επιδόσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και από τους προφορικούς του βαθμούς των τριμήνων , όπως αυτά θα προκύπτουν από την κάρτα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...