Αν είστε εργαζόμενοι η εκπαίδευσή σας μπορεί να γίνει ΔΩΡΕΑΝ με επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ. Εμείς αναλαμβάνουμε τη διαδικασία της δημιουργίας, υποβολής και έγκρισης του προγράμματος 

  • Ποιοι φορείς δικαιούνται να συμμετέχουν σ’ αυτά τα προγράμματα ;

Στα προγράμματα αυτά μπορούν να λάβουν μέρος όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους στις ξένες γλώσσες, αρκεί να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και να υπάγονται στον ΟΑΕΔ.

  • Επιδοτούνται μόνο τα δίδακτρα ; 

Όχι. Στην επιδότηση εκτός από τα δίδακτρα μπορεί να συμπεριληφθεί και η εκπαιδευτική ύλη (βιβλία, CDs κλπ).

  • Ποια περίοδο υλοποιούνται τα προγράμματα κατάρτισης και ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;

Τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να υλοποιηθούν έως και τις 20/12 εκάστου έτους και μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι μιας εταιρίας.

  • Γίνονται μαθήματα στο χώρο εργασίας της επιχείρησης;

Ναι. Χρειάζεται ειδικός χώρος διδασκαλίας και μέσα διδασκαλίας, όπως Η/Υ, προτζέκτορας και οθόνη προβολής κλπ, σε ώρες εντός ή εκτός ωραρίου, με συχνότητα μαθημάτων και πρόγραμμα που θα καθοριστεί σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και της επιχείρησης. Οι καθηγητές είναι από τη GLOSSOLAND και εφαρμόζουν αποκλειστικά το επιτυχημένο σύστημα της GLOSSOLAND που εφαρμόζεται και στο εκπαιδευτήριό μας.

  • Τι ωράρια υπάρχουν στα μαθήματα στη GLOSSOLAND ; 

Από 1-3 φορές την εβδομάδα απόγευμα ή βράδυ σε πολλές επιλογές ωραρίου.

  • Πόσα άτομα θα είναι στη τάξη ; 

Στα κανονικά τμήματα ενηλίκων αυστηρά  μέχρι 8 άτομα, που μπορεί να συνυπάρχουν και σπουδαστές που δεν ανήκουν στην επιχείρηση. Μπορεί όμως κάποια επιχείρηση να επιλέξει ατομικά μαθήματα ή δικό της κλειστό τμήμα. Τα μαθήματα μπορεί να γίνουν και στην έδρα της επιχείρησης για γκρουπ 3-15 ατόμων και σε ωράριο της επιλογής τους, παρακολουθόντας μαθήματα σχολικής διδασκαλίας ή σεμιναριακά μαθήματα.

  • Οι καθηγητές θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες μου; 

Απόλυτα. Είναι όλοι επαγγελματίες, έμπειροι, γνώστες της διδασκαλίας σε ενήλικες, αρχάριους και προχωρημένους, διαπιστευμένοι και πιστοποιημένοι για διδασκαλία σε προγράμματα ΟΑΕΔ.

Please follow and like us: