Είναι το Proficiency του Michigan επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε ανώτερο επίπεδο;

Το Proficiency που απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος ως Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (σε επίπεδο C2 σύμφωνα με τις κοινές προδιαγραφές που θέτει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο). Επίσης, ως πτυχίο διεθνούς κύρους, αναγνωρίζεται από όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ως πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και φυσικά από το Ελληνικό Δημόσιο ως γνώστης της άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Τέλος, κάτοχοι του πτυχίου Proficiency μπορούν να αποκτήσουν επάρκεια για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

Ποιος διδάσκει το Proficiency στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών GLOSSOLAND;

Το πτυχίο του Proficiency (C2)-ECPE, όπως και το Lower  (B2)-ECCE (Examination for the Certificate of Competency in English) του Πανεπιστημίου του Michigan, ως καταξιωμένα πτυχία διεθνούς κύρους με απαιτήσεις, διδάσκονται μόνο από έμπειρους καθηγητές με πολύχρονη προϋπηρεσία.

Από πόσα μέρη αποτελείται η εξέταση και τι περιλαμβάνει;

Η εξέταση αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη και περιλαμβάνει: Έκθεση (Writing), Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening), Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένων (Grammar, Cloze, Vocabulary and Reading Comprehension) και Προφορική Εξέταση (Interactive Oral Examination Section).

Ποιος επιμελείται την διόρθωση των γραπτών;

Τα γραπτά όλων των υποψηφίων στέλνονται στο Πανεπιστήμιο του Michigan στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου και διορθώνονται από έμπειρους εξεταστές του Ινστιτούτου Αγγλικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου.

Ποιος απονέμει το πτυχίο του Proficiency;

Το Proficiency απονέμεται από το University of Michigan των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως σε όλους τους τομείς από θετικές επιστήμες και ιατρική μέχρι οικονομικά.

Κάθε πότε διεξάγονται οι εξετάσεις;

Οι εξετάσεις του Proficiency του Πανεπιστημίου του Michigan διεξάγονται δυο φορές τον χρόνο: μία το Δεκέμβριο και μία τον Μάϊο.

Please follow and like us: