Εφαρμόζουμε την «περιφερειακή μέθοδο διδασκαλίας», όπου καθηγητές και σπουδαστές συνυπάρχουν γύρω από ένα μεγάλο οβάλ τραπέζι, παρόμοιο με αυτά που γίνονται τα συμβούλια των επιχειρήσεων:

  • Οι σπουδαστές / μαθητές  έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν σαν ομάδα , λύνοντας ασκήσεις και δουλεύοντας συλλογικά πάνω σε διάφορες δραστηριότητες.
  • Διώχνουν αμέσως από πάνω τους το αίσθημα της ντροπής στην ομιλία της ξένης γλώσσας , αφού βρίσκονται όλοι ενώπιον του καθηγητή και των συμμαθητών τους.
  • Δεν υπάρχουν πλεονεκτικές και μειονεκτικές θέσεις για τους σπουδαστές.
Please follow and like us: