Αγγλική γλώσσα

Με τη συνεχή εισβολή της τεχνολογίας στη ζωή μας και ειδικά στων νέων παιδιών , η σωστή ηλικία έναρξης της εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας, όλο και μειώνεται. Στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, στο Δημοτικό Σχολείο, τα Αγγλικά ξεκινούν να διδάσκονται στην Γ΄ Δημοτικού.

Κατά συνέπεια, η φοίτηση στα κέντρα Ξένων Γλωσσών ενδείκνυται να ξεκινά στην ίδια ηλικία , δηλαδή στην Γ΄ Δημοτικού. Είναι όμως δυνατόν να ξεκινήσει ακόμη νωρίτερα, δηλαδή στη Β’ Δημοτικού. Αυτό συμβαίνει όταν το παιδί παρουσιάζει μία πολύ καλή εικόνα στο σχολείο, ως εκείνη την ηλικία και δίνει τη δυνατότητα σε γονείς και εκπαιδευτικούς να ελπίζουν βάσιμα ότι μπορεί να τα καταφέρει και σε μικρότερη ηλικία.

Πάντως σε κάθε περίπτωση, μία τέτοια απόφαση πρέπει να παίρνεται με αρκευά μεγάλη προσοχή, μετά από συνεννόηση γονιών, καθηγητών και μαθητή.

Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα

Σχετικά με την έναρξη εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας (Γαλλικά ή Γερμανικά), με απόφασή του το Υπουργείο Παιδείας από το σχολικό έτος 2005-2006 εφήρμοσε σε πιλοτική μορφή τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις Δημοτικού.

Από το σχολικό έτος 2006-2007, έγινε επέκταση της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και από το σχολικό έτος 2007-2008, στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου σε όλα σχεδόν τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας και για δύο ώρες την εβδομάδα.

Κατά συνέπεια, προτείνεται να ξεκινούν τα παιδιά την εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών , στην Ε΄ η το αργότερο στην ΣΤ΄ Δημοτικού.

Please follow and like us: