Μαθήματα προφορικής εξάσκησης για μαθητές προχωρημένου επιπέδου. Σκεπτόμαστε και μιλάμε σαν Άγγλοι!

Ακόμα και οι μαθητές που έχουν αποκτήσει πιστοποιητικά μεσαίου-υψηλού επιπέδου, όπως το Lower (B2), το Advanced (C1) ή το Proficiency(C2), μπορεί να χρειάζονται λίγη εξάσκηση στον προφορικό λόγο. Βασικό μας μέλημα με τα μαθήματα Coffee Break English προχωρημένου επιπέδου, είναι να μεταδώσουμε μέσα από έναν βιωματικό και διασκεδαστικό τρόπο τη φυσική ροή του αγγλικού λόγου. Ή σε απλά Ελληνικά, να μάθουν οι σπουδαστές μας να μιλάνε Αγγλικά, όπως ένας Άγγλος και όχι όπως ένας Έλληνας, που μεταφράζει απλά προτάσεις. Με τους έμπειρους καθηγητές μας, κάτι τέτοιο είναι ακόμα πιο εύκολο.

Δείτε επίσης: Coffee Break English

Please follow and like us: