Τι είναι το BULATS;

To BULATS διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge ESOL και αξιολογεί της γνώσεις του εξεταζόμενου σε όλα τα επίπεδα (Α1 έως Γ2 ). Ο εξεταζόμενος δίνει το Bulats σε ηλεκτρονική μορφή και οι ερωτήσεις διαμορφώνονται την ίδια στιγμή της εξέτασης ανάλογα με τις σωστές και τις λάθος απαντήσεις του. Δηλαδή αν οι απαντήσεις είναι σωστές τότε το επίπεδο της εξέτασης ανεβαίνει μέχρι να αξιολογήσει το ανώτερο επίπεδο γνώσης του εξεταζόμενου. Τα υποχρεωτικά μέρη της εξέτασης είναι listening και reading και δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία. Οι εξετάσεις διεξάγονται κάθε μήνα και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα την ίδια μέρα της εξέτασης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ BULATS

  • To Bulats αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.
  • Διεξάγεται από το πανεπιστήμιο Cambridge ESOL.
  • Οι δομή της εξέτασης είναι καθαρά επικοινωνιακή με τη χρήση καθημερινών αγγλικών και δεν απαιτείται η γνώση ειδικού λεξιλογίου.
Please follow and like us: