Τι είναι το IELTS ;

To IELTS ( International English Language Testing System ) χωρίζεται σε IELTS ACADEMIC και IELTS GENERAL. To IELTS ACADEMIC απευθύνεται σε όσους επιδιώκουν την εισαγωγή τους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού όπου χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα. Ενώ το IELTS GENERAL χρησιμοποιείται σαν πιστοποίηση γνώσης στον εργασιακό τομέα. Τα IELTS ACADEMIC και IELTS GENERAL αποτελούνται από 4 ενότητες : listening, speaking, writing και reading. Η κλίμακα βαθμολόγησης είναι από 1 έως 9 και τα περισσότερα πανεπιστήμια θέτουν σαν όριο το 5,5. Οι εξετάσεις γίνονται 2 φορές το μήνα περίπου. Τα αποτελέσματα βγαίνουν μετά από 13 μέρες και έχουν ισχύ για 2 χρόνια.

Δείτε τα χαρακτηριστικά, την διάρκεια, το κόστος του προγράμματος…

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ IELTS

  • Το IELTS γίνεται αποδεκτό από περισσότερους από 6000 οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.
  • Είναι αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα
  • Έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα καθώς δεν περιλαμβάνει ξεχωριστές ασκήσεις γραμματικής αλλά την ενσωματώνει σε υλικό που εξετάζει το χειρισμό της γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες
  • Έχει την πιστοποίηση του British Council, του Cambridge ESOL και του IDP: IELTS Αυστραλίας που το έχουν σχεδιάσει από κοινού για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πανεπιστημίων της Βρετανίας και των άλλων Αγγλόφωνων χωρών.
Please follow and like us: