Ένα πρόγραμμα για να μπορούν οι σπουδαστές μας να ανταποκρίνονται με ευχέρεια στις βασικές ανάγκες επικοινωνίας στα Αγγλικά.

Για τους σπουδαστές που έχουν λίγες έως μέτριες γνώσεις αγγλικών (επίπεδο Α2 ή Β1) ή έχουν αποκτήσει ακόμα και πτυχία επιπέδου B2 (Lower) και έχουν παρατημένα τα αγγλικά για πολλά χρόνια, δεν είναι αυτονόητο ότι μπορούν να εκφράζονται και να μετατρέπουν τις γνώσεις τους σε καθημερινή προφορική επικοινωνία. Οι έμπειροι καθηγητές μας, μέσω του προγράμματος Coffee Break English , τους βοηθούν να εξελίξουν τις δυνατότητές τους και να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να επικοινωνούν με άνεση.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω απλών βιωματικών ασκήσεων και δημιουργώντας αναπαραστάσεις καθημερινών καταστάσεων που μπορεί να απαιτήσουν την γνώση Αγγλικών.

Τέλος, οι μαθητές ασχολούνται και με βασική ορολογία διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων, κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει και στην εργασία τους.

Δείτε επίσης: Coffee Break English

Please follow and like us: