Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα

(Απαιτείται γνωστικό επίπεδο Ελληνικής Γλώσσας στην ομιλία τουλάχιστον Α2, ενώ στον γραπτό λόγο αρχάριο επίπεδο)

24 ΩΡΕΣ 6 εβδομάδες Χ 2 δίωρα ανά εβδομάδα

Πρόκειται για ένα σεμινάριο το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες ξένους οι οποίοι γνωρίζουν καλά τη χρήση της νέας ελληνικής γλώσσας στον προφορικό λόγο, αλλά δεν ξέρουν γραφή και ανάγνωση. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος θα έρθουν σε επαφή με το ελληνικό αλφάβητο και θα μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν. Έτσι, θα αποβάλουν τον δικαιολογημένο φόβο τους για την εκπλήρωση καθημερινών αναγκών μέσω του γραπτού λόγου και θα έχουν τα κατάλληλα εφόδια για να προχωρήσουν σε υψηλότερο επίπεδο εκμάθησης της νέας ελληνικής γλώσσας. Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα περιλαμβάνει:

  • τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου
  • τα φωνήεντα και τα σύμφωνα
  • τα δίψηφα
  • την προφορά
  • τις συλλαβές & τον τονισμό

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να μπορέσουν μόνοι τους και να διαβάζουν καθημερινές λέξεις, αλλά και να παράγουν σύντομα και σωστά γραπτά κείμενα (π.χ. μια υπεύθυνη δήλωση για μια δημόσια υπηρεσία). Επίσης, θα εξοικειωθούν με τα πρώτα στάδια της γραμματικής.

Για Πληροφορίες – Εγγραφές

Please follow and like us: